Sofie Muller

Er doen zich vandaag grondige veranderingen voor in onze samenleving. Deze veranderingen zorgen er voor dat het onderwijs voor nieuwe uitdagingen komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan globalisering, democratisering, commercialisering, digitalisering, technologisering om een paar termen te noemen waarmee de veranderingen in de samenleving vandaag omschreven worden.

In de onderzoeksgroep staat de vraag centraal hoe het kunstonderwijs zich tegenover deze veranderingen in de samenleving verhoudt en kan verhouden. Welke vormen van onderwijs worden er met name mogelijk of onmogelijk? En wat betekent dit voor het kunstonderwijs? In welke mate kan het kunstonderwijs een inspirerende rol spelen in het zoeken naar antwoorden op de veranderingen in de samenleving?

Coördinator

Onderzoekers

Maïté Baillieul, Seppe Decubber, Filip De Roeck, Koenraad Hinnekint, Ellen Schroven, Bert Vandenbussche, Nancy Vansieleghem en Lieve Dehasque.

Vrijwilligers

Maarten Van Luchene en Georgia Kokot.

Onderzoeksprojecten

20170101-20171231 - Ontwikkeling van een referentiekader en competentieraamwerk voor de geïntegreerde lerarenopleidingen educatieve master in de kunsten. - Transitiefonds - Koenraad Hinnekint (supervisor) ea.

20160901-20170831- Making School in the age of the screen - seminar series - PESGB - Joris Vlieghe en Nancy Vansieleghem

20160601-10161130 - Breedhoek - M-Decreet Inclusief of Exclusief - NVSG/KRC - Nancy Vansieleghem en Maïté Baillieul

20141001-20160930 - Reflect - Erasmus+ Project - Bert Vandenbussche (supervisor) ea.

20141001-20160930 - De Beeldende zijde van schermleren: een MOOC om te denken met ogen en handen - www.bMOOC.be - OOF Project  - Nancy Vansieleghem (supervisor) ea.

 

 

Onderzoekers

website by