Bacheloropleiding Beeldende Vormgeving

In de professionele bacheloropleiding Beeldende Vormgeving krijg je alles mee over visuele communicatie. In elk van onze studio’s - Grafische, Digitale, Reclame, Still en Brand & Packaging - leer je projectmatig werken en naar creatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen.

Een gestoffeerde basis is van belang. Vakken zoals Tekenen, Digitale Methodieken, Kunst, Communicatie en Ondernemerschap, zorgen voor de nodige brede vorming en bereiden je voor op je latere carrière. Via de gratis toegang tot de online leerbibliotheek Lynda.com kan je naast de studie ook andere vaardigheden verder aanscherpen.

Praktijkvakken zoals Tekenen en Digitale Methodieken en theorievakken zoals Kunst, Economie en Communicatie zorgen voor de nodige brede vorming en bereiden je voor op je latere carrière. De stage is hét moment om jouw kennis aan de praktijk te toetsen en extra ervaring op te doen. Je wordt bovendien aangemoedigd om op vraag van het werkveld zelfstandig reële projecten te verwezenlijken of deel te nemen aan internationale projecten en/of wedstrijden. Je sluit deze studie af met de bachelorproef. Dat is de bekroning van je studie en het ideale visitekaartje om te solliciteren.

Opbouw

Het eerste jaar is oriënterend. Je maakt op een intensieve manier kennis met beeld, typografie, fotografie, compositie, verhoudingen en diverse media. Zo ontdek je de veelzijdigheid van de visuele communicatie. Je leert opdrachten interpreteren, concepten ontwikkelen en concretiseren. In het begin van het tweede semester krijg je een introductie in één van de vier studio’s van onze opleiding.

In het tweede jaar ga je dieper in op de eigenheid van de gekozen studio. Je krijgt de kans extra horizonten te verkennen in de modules Video, Foto of Experiment. In deze laatste module wordt je creatieve geest gestimuleerd op een onorthodoxe manier. In het opleidingsonderdeel ‘project’ word je aangemoedigd om zelfstandig reële projecten te verwezenlijken op vraag van het werkveld of deel te nemen aan internationale projecten of wedstrijden. Onderzoeksmethodologie en Culturele Thema’s dienen als concrete voorbereiding op het schrijven van een artikel voor het opleidingsonderdeel Publicatie.

In het derde jaar ligt de focus op je toekomstige carrière. Binnen het opleidingsonderdeel Publicatie wordt jouw analytisch vermogen getriggerd en voer je een zelfstandig onderzoek rond een vrij gekozen thema. Tijdens je stage krijg je de kans om jouw kennis in de praktijk te toetsen en extra ervaring op te doen. Kers op de taart is de bachelorproef! Het is een visuele presentatie van je verworven kennis, vaardigheden en attitudes. Het is de bekroning van je studie en het ideale visitekaartje om te solliciteren.

 

website by