Centen voor studenten
Vragen over kinderbijslag, belastingen, studeren met een leefloon of werkloosheidsuitkering?

Studenten van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit architectuur Gent en Brussel kunnen terecht bij Stuvo LUCA voor sociale dienstverlening. 

Studietoelage Vlaamse overheid

Je kan een studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op je studies, je nationaliteit en je financiële situatie. Voor het academiejaar 2017-2018 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot uiterlijk 1 juni 2018. Als je al eerder een studietoelage kreeg  wordt je dossier mogelijks automatisch opgestart door de dienst studietoelagen. Zelfs in dat geval moet je nog alle gegevens controleren en goedkeuren om je aanvraag geldig te maken! Dossiers worden chronologisch verwerkt. Wij adviseren dat je je aanvraag zo snel mogelijk zelf doet. Hoe sneller je je aanvraag doet, hoe sneller je een beslissing krijgt.

Wil je graag weten of je in aanmerking komt voor een studietoelage? Stuvo kan een hypothetische berekening maken.

Het kan soms even duren vooraleer je studietoelage op je bankrekening wordt gestort. Stuvo kan je daarom een voorschot op je studietoelage geven. Download het document 'Voorschot studietoelage 2017-2018' onderaan deze pagina voor meer info.

Maak een afspraak via de online agenda en breng mee:

  • inkomstenbewijzen van jou of je ouders (zie het document  'mee te brengen documenten' onderaan deze pagina) 
  • het ingevulde document "vragenlijst studietoelage 2017-2018" (zie onderaan deze pagina)

Studiegeld

Heb je recht op een studietoelage, dan betaal je aan je onderwijsinstelling het beurstarief studiegeld van €106.90.

Ontvang je geen studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je in volgende situaties verminderd studiegeld:

  • Je referentie-inkomen ligt onder de maximumgrens, maar je kom niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet, een creditcontract). In dit geval bekijkt Stuvo of je in aanmerking komt voor het beurstarief. 
  • Je inkomen is te hoog en het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens is niet groter dan € 3 102: je betaalt het bijna-beurstarief. 
  • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen: je kan misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld. 

Vraag Stuvo naar de voorwaarden of download het infoblaadje "Studiegeld 2017-2018" onderaan deze pagina!

Spreiding betaling studiegeld
Moet je het volledige studiegeld of het bijna-beurstarief betalen en heb je het moeilijk om dit in één keer te doen, vraag dan bij Stuvo een akkoord voor een spreiding van betaling. Hierbij mag je onder bepaalde voorwaarden de betaling van het studiegeld spreiden tot uiterlijk 1 december 2017.

Voorwaarden:

  • je bent student en voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap
  • het gezinsinkomen is lager dan 67.000 euro (netto belastbaar) of er zijn minstens 2 studenten hoger onderwijs in je gezin
  • je vult het aanvraagformulier voor spreiding van betaling in en maakt een afspraak bij Stuvo. Het aanvraagformulier vind je onderaan de pagina.

Opgelet: Ook al krijg je van Stuvo de toelating om je studiegeld te spreiden, dan dien je toch binnen de betalingstermijn van je factuur een vast bedrag (234,10 euro) te betalen. Maak voor de vervaldatum van de factuur een afspraak bij Stuvo om blokkering van je schoolaccount te voorkomen.

Financiële tussenkomst van Stuvo
Ondervind je moeilijkheden om je studies te betalen omdat je studietoelage je studiekosten niet dekt of omdat je door omstandigheden geen studietoelage ontvangt? Je kan een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst van Stuvo. Hiervoor onderzoekt Stuvo samen met jou je financiële en persoonlijke situatie. Stuvo-medewerkers hebben beroepsgeheim. De beslissing wordt genomen door een comité die jouw vraag objectief en vertrouwelijk behandelt. Doe je aanvraag voor het academiejaar 2017-2018 voor 1 juni 2018.
 

Centen voor studenten

Met vragen rond je rechten en plichten met betrekking tot kinderbijslag, studentenarbeid, leefloon, belastingen, studeren met werkloosheidsuitkering, studeren als werknemer, financiële gevolgen van stoppen met studeren of heroriënteren,… kan je bij Stuvo terecht. Neem ook alvast een kijkje op centenvoorstudenten.  

Je opleiding stopzetten of heroriënteren

Wil je tijdens het academiejaar je studie stopzetten of veranderen van opleiding dan kan dat gevolgen hebben op je studietoelage, je kinderbijslag, je inschrijvingsgeld en je leerkrediet. Je vindt een blaadje met meer informatie ‘2017-2018 stopzetten en heroriënteren’ onderaan bij de downloads. Of klik door voor meer info als student van LUCA School of Arts of KU Leuven.

Contact Stuvo LUCA Brussel
dunja.prinz@luca-arts.be
Maak een afspraak

Contact Stuvo LUCA Gent
hilde.desaeger@luca-arts.be
Maak een afspraak

dunja.prinz@luca-arts.be
Maak een afspraak

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by