Studenten op campus Sint-Lukas/Sint-Lucas Brussel, campus Narafi en campus Sint-Lucas Gent kunnen terecht bij Stuvo LUCA Brussel/Gent voor sociale dienstverlening.

 • Als student kan je een studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op je studies, je nationaliteit en je financiële situatie. Voor het academiejaar 2016-2017 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2016. De uiterste indieningsdatum is 1 juni 2017. Dien zeker je aanvraag in, een automatische toekenning van je studietoelage is nog geen feit. Stuvo kan informatief berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Maak hiervoor een afspraak en breng mee:
  • inkomstenbewijzen van jou of je ouders (zie het document  'Welke documenten zijn nodig om je recht op studietoelage te bepalen 16-17' onderaan deze pagina) 
  • het ingevulde document "Hulpvragen studietoelage 2016-2017"
 • Als blijkt dat je in aanmerking komt, dan betaal je verminderd studiegeld. Heb je geen recht op een studietoelage omdat je niet voldoet aan de studievoorwaarden, maar ligt het inkomen van jou of je ouders onder een bepaalde grens, dan betaal je in sommige gevallen een verminderd tarief. Vraag Stuvo naar de voorwaarden of download het infoblaadje "Studiegeld 2016-2017" onderaan deze pagina!
 • Het kan soms even duren vooraleer je studietoelage op je bankrekening wordt gestort. Stuvo kan je daarom een voorschot op je studietoelage geven. Download het document 'Voorschot studietoelage 2016-2017' onderaan deze pagina voor meer info.
 • Voldoet de studietoelage niet om je studiekosten te dekken? Bij Stuvo kan je ook een aanvraag doen voor een sociale toelage. Stuvo bekijkt samen met jou je financiële en persoonlijke situatie. Op basis hiervan bekijken we hoe een sociale toelage je kan helpen.

Andere vormen van financiële ondersteuning

 • Om bepaalde studiekosten te overbruggen kan je ook een renteloze lening aanvragen bij Stuvo. We bepalen samen over welke termijn je deze terug betaalt.
 • Studenten die het niet-beurstarief of bijna-beurstarief aan studiegeld moeten betalen en het moeilijk hebben om dit in één keer te doen, kunnen bij Stuvo terecht voor een spreiding van betaling. Hierbij wordt het studiegeld in schijven afbetaald tegen uiterlijk 1 december van het lopende academiejaar. Je komt hiervoor in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • je bent student en voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap
  • het gezinsinkomen is lager dan 67.000 euro (netto belastbaar) of er zijn minstens 2 studenten hoger onderwijs in je gezin
  • je hebt het vast bedrag van het studiegeld reeds betaald aan de studentenadministratie (bij niet-beurstarief is dit 230 euro)
  • je vult het aanvraagformulier voor spreiding van betaling in en maakt een afspraak bij stuvo (het "aanvraagformulier spreiding betaling studiegeld 2016-2017"vind je onderaan deze pagina)
    

Contact Stuvo LUCA Brussel

dunja.prinz@luca-arts.be

Maak een afspraak: www.afsprakenagenda.be/789/dunja-prinz

 

Contact Stuvo LUCA Gent

hilde.desaeger@luca-arts.be

Maak een afspraak: www.afsprakenagenda.be/716/hilde-de-saeger

 

dunja.prinz@luca-arts.be

Maak een afspraak: www.afsprakenagenda.be/789/dunja-prinz

 

 

 

website by