Directiecomité

Samenstelling en bevoegdheden: zie Titel 6, artikel 20 § 9 van de statuten (pdf-document) en artikel 9 van het huishoudelijk reglement LUCA (pdf-document).

Het Directiecomité van LUCA School of Arts staat in voor het dagelijks bestuur. Zo is het Directiecomité o.m. verantwoordelijk voor de administratieve coördinatie, de inhoudelijke voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen, protocollen, akkoorden, overlegbesluiten of adviezen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de academische raad en het HOC.

Het Directiecomité bestaat uit:

Bart Geerts, vicedecaan BAM en Internationalisering, lid
Willy Indeherberge, academisch beheerder, lid
Alain Quateau, voorzitter LUCA Pro, lid
Veerle Van der Sluys, vicedecaan Onderzoek, lid
Carl Van Eyndhoven, decaan Faculteit Kunsten, lid
Maarten Vanvolsem, vicedecaan Onderwijs, lid
Marleen Verlinden, algemeen directeur-beheerder, voorzitter
Myriam Feytons, HR manager, adviseur
Luc Philips, bestuurder, adviseur
 

Bevoegdheden van de algemeen directeur en de algemeen beheerder: zie hoofdstuk II, afdeling 2 van het huishoudelijk reglement LUCA

website by