In het atelier van Bart Geerts, 2011 (foto: Jan Peeters)

De deadline voor het indienen van doctoraatsaanvragen is 20 augustus 2018.

Procedure:

Het doctoraatsvoorstel dient uiterlijk voor de deadline - digitaal en voorzien van de nodige handtekeningen - ingestuurd te worden op research@luca-arts.be. Contacteer tijdig, tenminste twee weken op voorhand, uw promotor en het hoofd van de onderzoekseenheid.

Gelieve bij de samenstelling van het digitale dossier er op toe te zien dat het document niet zwaarder is dan 20 MB.

Kandidaten met buitenlandse nationaliteit volgen, na het opsturen van het doctoraatsvoorstel volgens bovenstaande procedure, ook nog de online-application: http://www.kuleuven.be/application/instructionsdoctoral.html.

Kandidaten van ontvankelijke voorstellen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met de Commissie Doctoraat in de Kunsten op 13 september 2018.

Voor vragen omtrent de aanvraagprocedure kan u terecht bij research@luca-arts.be

Aandacht: LUCA School of Arts stelt een vierjarige beurs ter beschikking voor een doctoraatsstudent in de kunsten aan LUCA/KU Leuven. De deadline voor aanvragen is op 20 september 2018. De vacature staat open voor kandidaten die zijn toegelaten tot het doctoraatsprogramma van LUCA Faculteit Kunsten en van wie de deadline van het 2e voortgangsrapport nog niet verstreken is op 20 september. Kandidaten wiens aanvraag wordt aanvaard op de vergadering van doctoraatscommissie op 13 september (zie bovenstaande procedure) kunnen eveneens nog solliciteren voor de beurs (tot 20 september). De vacaturestelling voor de beurs vindt u hier.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by