In het atelier van Bart Geerts, 2011 (foto: Jan Peeters)

De deadline voor het indienen van doctoraatsaanvragen is 1 maart 2018.

Procedure:

Het doctoraatsvoorstel dient uiterlijk voor de deadline - zowel digitaal als per post en voorzien van de nodige handtekeningen - ingestuurd of ingeleverd te worden op volgend adres: LUCA School of Arts - Dienst Onderzoek Paleizenstraat 70 te 1030 Brussel -research@luca-arts.be. De datum van inzending en de postdatum dienen als bewijs. Het portfolio kan uitsluitend digitaal worden verstuurd. Gelieve bij de samenstelling van het digitale dossier en het portfolio er op toe te zien dat het document niet zwaarder is dan 5MB.

Het doctoraatsproject wordt, mits positief pre-advies, door de kandidaat voorgesteld op de volgende vergadering van de Commissie Doctoraat in de Kunsten.

Kandidaten met buitenlandse nationaliteit volgen, na het opsturen van het doctoraatsvoorstel volgens bovenstaande procedure, ook nog de online-application: http://www.kuleuven.be/application/instructionsdoctoral.html.

Kandidaten van ontvankelijke voorstellen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met de doctoraatscommissie op 16 maart 2018.

Voor vragen omtrent de aanvraagprocedure kan u terecht bij research@luca-arts.be

website by