Keuzetrajecten Beeldende Vormgeving

Het hart van de opleiding zijn onze vijf studio’s. Het eerste bachelorjaar is een oriënterend jaar. Het eerste semester is gemeenschappelijk en tijdens het tweede semester kan je van een studio proeven. De proefperiode is niet bindend maar zorgt er wel voor dat je met de nodige achtergrondkennis start in de studio van jouw keuze.

In de professionele bacheloropleiding Beeldende Vormgeving krijg je alles mee over visuele communicatie. In elk van onze vier studio’s, Grafische, Digitale, Reclame en Still, leer je projectmatig werken en naar creatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen. Praktijkvakken zoals Tekenen en Digitale Methodieken en theorievakken zoals Kunst, Economie en Communicatie zorgen voor de nodige brede vorming en bereiden je voor op je latere carrière.

 

website by