Lerarenopleiding Muziek & Drama

Meer info over de masteropleidingen

De specifieke lerarenopleiding (SLO) voor Muziek & Drama is een opleiding van 60 studiepunten en omvat een theoriecomponent (30 ECTS) en een praktijkcomponent (30 ECTS). In de theoriecomponent komen de pedagogisch-didactische grondbeginselen, de vakdidactische toepassingen en de communicatieve en agogische vaardigheden aan bod. De praktijkcomponent bestaat uit stages in het onderwijs en het kunsteducatieve veld. Je realiseert een portfolio waarin al je activiteiten, ervaringen en materialen zijn opgenomen. De opleiding faciliteert studenten om een gedeelte van hun stagepraktijk ook af te werken in het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van ontwikkelingshulp of uitwisselingsprogramma’s.

De SLO leidt naar het diploma van leraar, waarmee afgestudeerden aan de slag kunnen in het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Het diploma kan pas worden uitgereikt na het behalen van het masterdiploma Muziek of Drama. Studenten die én de basisopleiding én de lerarenopleiding gevolgd hebben krijgen met andere woorden twee afzonderlijke diploma’s.

De SLO kan je samen met (vanaf het eerste masterjaar) of na de basisopleiding volgen. In de opleiding Muziek hangt een en ander af van je afstudeerrichting. Studenten van de afstudeerrichtingen instrument/zang, jazz, directie, compositie hebben de keuze: zij kunnen de theoretische component van de lerarenopleiding in het studieprogramma van hun basisopleiding integreren, maar zijn daar niet toe verplicht. In de afstudeerrichting muziekpedagogie loopt de lerarenopleiding automatisch simultaan met de hoofdstudie. Voor de afstudeerrichting muziektherapie is dat niet zo: afgestudeerde muziektherapeuten die een lerarendiploma willen moeten daar een extra jaar voor uittrekken. 

website by