Onderzoeksraad

Het onderzoek aan LUCA School of Arts wordt aangestuurd door de onderzoeksraad. De onderzoeksraad is verantwoordelijk voor het inhoudelijke en zakelijke onderzoeksbeleid van LUCA - School of Arts. De raad bestaat uit de vicedecaan onderzoek, de hoofden van de vier onderzoekseenheden, de coordinator van het PWO onderzoek evenals een vertegenwoordiger van de Faculteit Letteren en een vertegenwoordiger van de Faculteit Architectuur.

De onderzoeksraad van LUCA - School of Arts bewaakt de inhoudelijke lijn van het onderzoek. Hij stuurt en adviseert de onderzoekseenheden en onderzoekers op het vlak van uitwisseling van kennis en infrastructuur. De onderzoeksraad bespreekt het opleidingsaanbod voor doctorandi en postdoctorale onderzoekers, volgt onderzoeks- en affiliatiedossiers op en geeft advies over de onderzoeksbegroting. Hij staat in overleg met de onderzoeksraden van andere faculteiten en universiteiten, volgt de internationale dimensie van het onderzoek op en draagt bij tot de operationalisering van de onderzoeksoutput. De onderzoeksraad adviseert inzake het jaarverslag onderzoek en valorisatie van de hogescholen.

De leden van de onderzoeksraad zijn Carl Van Eyndhoven (voorzitter), Maarten Vanvolsem (onderzoekshoofd Intermedia), Bart Geerts (onderzoekshoofd Image), Veerle Van der Sluys (onderzoekshoofd Inter-Actions), Stijn Vervliet (onderzoekscoördinator Performance Practice & Composition), Stefanie Beghein (coördinator PWO), Johan Verbeke (waarnemer) en Ortwin de Graef (waarnemer).

website by