SLO Audiovisuele en Beeldende Kunst

Studieprogramma

De specifieke lerarenopleiding omvat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. In de theoriecomponent komen de pedagogisch-didactische grondbeginselen, de vakdidactische toepassingen en de communicatieve en agogische vaardigheden aan bod. De praktijkcomponent bestaat uit stages en seminaries in het onderwijs en het kunsteducatieve veld. Je start je praktijk in het bestaande stagenetwerk van de opleiding en kan nadien zelf een stageplaats uitkiezen. Je realiseert een portfolio waarin al je activiteiten, ervaringen en materialen zijn opgenomen. De opleiding stimuleert studenten om een gedeelte van hun stagepraktijk ook af te werken in het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van ontwikkelingshulp of uitwisselingsprogramma’s.

In een aantal opleidingsonderdelen worden contacturen gecombineerd met zelfstudiepakketten en online feedback. Het studieprogramma van de specifieke lerarenopleiding Audiovisuele en Beeldende Kunsten en van de specifieke lerarenopleiding Podiumkunsten (Muziek en Drama) vind je hieronder.

Studieduur en studiepunten
De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten. Deze kunnen worden opgenomen in een traject van één of twee jaar. Je kan de opleiding volgen na het behalen van je masterdiploma of in combinatie met je masteropleiding. Het diploma van de specifieke lerarenopleiding kan je wel pas behalen eens je je masterdiploma op zak hebt. De theoriecomponent van de specifieke lerarenopleiding Muziek kan je opnemen in het studieprogramma van de masteropleiding Muziek. Je kiest in dat geval voor de agogische uitdieping van de basisopleiding Muziek.

Nieuws

website by