Over de bacheloropleiding Interieurvomgeving

De bacheloropleiding Interieurvormgeving is een driejarige, praktijkgerichte opleiding.

Je leert vormgeven door te brainstormen, te discussiëren en kritisch na te denken. Je leert vooral ook doen. Je maakt schaalmodellen en prototypes, je tekent schetsen, plannen en 3D-visualisaties. Je doet aan materiaal- en kleuronderzoek. Je gaat op studiereis en op bedrijfsbezoek en je neemt deel aan intensieve workshops. Je loopt stage of studeert een semester in het buitenland. Samen met je medestudenten organiseer en bouw je je afstudeertentoonstelling. Al doende ondervind je welke ontwerpmethodes en werkterreinen je het beste liggen.

De eigenheid en identiteit van elke student vormen immers dé basis om een (zelf)kritisch, ondernemend en authentiek ontwerper te worden. Naast de verworven creatieve, communicatieve en technische vaardigheden zijn zelfkennis en gedrevenheid belangrijk. Bij LUCA-interieurvormgeving verwerf je al deze eigenschappen in een voortdurende wisselwerking tussen handen en hoofd, tussen denken en doen.

Er zijn verschillende troeven die onze opleiding uniek maken. Onze opleiding is een brede opleiding die je laat proeven van alle disciplines in Interieurvormgeving. Tezelfdertijd kan je zelf ook reflecteren over je traject en je oriënteren op het werkveld. Workshops & studiereizen verruimen je visie en vaardigheden en onze hands on aanpak zorgt ervoor dat er een voortdurende wisselwerking is tussen denken en doen - in een omgeving waar uitwisseling en werkplezier centraal staan.

Studielast

Studielast

Een opleiding, dat is 180 studiepunten en ieder studiepunt staat voor 25 tot 30 studielasturen. Maar wat betekent dit concreet? Gemiddeld ben je acht halve dagen per week op de campus. Hier werk je samen met de atelierdocent aan je projecten en krijg je theorielessen en praktijkoefeningen. In totaal spendeer je gemiddeld veertig uur per week aan je studie.

Een voorbeeld van een lesrooster vind je in de folder die je kan downloaden.

 

Brede opleiding met een persoonlijk traject

Brede opleiding met een persoonlijk traject

Tijdens je opleiding tast je aan de hand van diverse ontwerpopdrachten de verschillende werkdomeinen af en ontwerp je interieurs, ruimtelijke installaties, evenementen, meubels en objecten. Dankzij uiteenlopende opdrachten en individuele begeleiding oriënteer je je op het werkveld zodat je straks van start kan gaan als vormgever met een eigen profiel, als een polyvalent ruimtelijk ontwerper die flexibel inpasbaar is in het brede beroepsveld.

Workshops & studiereizen

Workshops & studiereizen

De workshops & studiereizen verruimen je visie en vaardigheden. Leer je graag met glas werken, wilde je altijd al eens een object in metaal gieten of wekt ecologisch ontwerpen je interesse? Jaarlijks kan je uit een waaier van workshops en reizen kiezen.

Bekijk de afstudeerwerken van onze studenten

Onze projecten

website by