Over de creditopleiding Brand & Packaging Design

In de creditopleiding Brand & Packaging staan verpakkingsontwerp en branding centraal. Verpakkingen hebben namelijk twee functies: het product beschermen en de klant verleiden. Een verpakking kan de consument immers overtuigen om écht iets te willen en het dan ook daadwerkelijk te kopen. Beide aspecten zijn van cruciaal belang voor een goede en effectieve verpakking. In de creditopleiding Brand&Packaging Design leer je met deze en andere complexe gegevens omgaan om een aantrekkelijke verpakking, klaar voor de consumentenmarkt, vorm te geven.
Verpakking draait om grafische en 3D-principes maar is ook fundamenteel voor het bouwen van een merk. Het merk is als het ware de eigenaar van de verpakking en nestelt zich in het geheugen van de consument. Verpakking en branding zijn twee werelden die onderling zeer complementair zijn. Samengebracht zorgen ze voor een verpakking met meer synergie, met betere verkoopresultaten!

Om een goeie verpakking te maken, moet je de ziel van het product vatten, de taal van de consument begrijpen en het gebruiksgemak optimaliseren. Dat betekent dat je dieper moet graven. Doelgroepdefiniëring, merkpositionering, branding, grafische vormgeving, materiaalkennis … het zijn maar enkele domeinen die in de opleiding Brand&Packaging Design aan bod komen. Allemaal versterken ze jouw inzicht in de commerciële communicatie.

In België en Nederland zijn er geen vergelijkbare vormgevingsopleidingen. Deze unieke creditopleiding is dan ook een ideale springplank naar een uitdagende job.

Curriculum

De creditopleiding Brand&Packaging Design start eind september en loopt tot begin april. Wekelijks zijn er twee volle lesdagen. Het curriculum bestaat uit een vast onderwijspakket en een aantal vrij op te nemen credits. Het vaste onderwijspakket bestaat uit het jaarwerk (12 studiepunten), het afstudeerproject (12 studiepunten) en het vak ‘Onderzoek en Communicatie’ (3 studiepunten). Dit geheel van 27 studiepunten kan je aanvullen met een vrij op te nemen aantal vakken.

Het jaarwerk bestaat uit drie opdrachten. Een eerste opdracht gaat over merkcreatie (de ontwikkeling van een merknaam, opstart onderzoek en creatie van een beeldmerk). Een tweede opdracht is genaamd 'Fast Moving Consumer Goods’ (de ontwikkeling van een verpakking die bruikbaar is een warenhuis). Een derde opdracht draait rond duurzaamheid. Daarnaast zijn er diverse bedrijfsbezoeken, workshops, gastcolleges en case-studies.

Het afstudeerproject bestaat uit één vrije verpakkingsopdracht en één opgelegde opdracht. Naast dit vaste pakket kan je credits naar vrije keuze opnemen. Daarbij kan je kiezen uit verschillende vakken van het eerste semester. Enkele voorbeelden van deze vakken zijn ‘Geschiedenis van de Typografie’ en ‘Cross Media’. In het tweede semester kan je kiezen voor een stage in het binnenland of in het buitenland.

website by