Frank JMA Castelyns

Frank JMA Castelyns bewandelt als kunstenaar de wereld, zoekend naar wereldbeschouwing. Tekenende gebeurtenissen en symbolen prikkelen zijn zintuigen en zijn empathisch vermogen, resulterend in beelden met sensibiliserende kwaliteiten, maar ook met schone eenvoud. De esthetische laag komt altijd eerst, dan de diepere betekenislaag, geschraagd op de ‘herinneringsfuncties’ van de kunstbeelden. Herinneringen hebben de neiging om zachtjes aan weg te ebben om dan door een woord, beeld of associatie heftig weer op de voorgrond te treden. De beelden van Castelyns zijn misschien vooral ‘herinneraars’, symbolische tekens die een grote gevoelslading bezitten, ontsproten uit het gevoelige intellect en sprekend op een cerebraal niveau.  In elk beeld ontvouwt zich immers een geestesplan, beladen met zeer rijke kunst- en maatschappijhistorische verhalen, tradities, beelden of figuren. Het zijn de inherente herkenningspunten die de toeschouwer aanvuren om zelf in herinnering te treden en verhalen, boodschappen of betekenissen te ontdekken. Soms is betekenis spannend, soms schokkend, soms open, maar altijd sensitief. De kunst van Castelyns beweegt tussen verschillende werelden en ijkt raakpunten. 

Adriaan Gonnissen – fragment uit ‘ARTICULATION’,  Frank JMA Castelyns, uitgave PERSONA

 

Frank JMA Castelyns
Frank JMA Castelyns , uit de reeks Topographie of the invisible, 2009 © Frank JMA Castelyns
Frank JMA Castelyns
Frank JMA Castelyns, uit de reeks Topographie of the invisible, (Regret II), 2010 © Frank JMA Castelyns
Frank JMA Castelyns
Frank JMA Castelyns ,Vestis Vanitatis, 2002 © Frank JMA Castelyns
Frank JMA Castelyns
Frank JMA Castelyns , Remember Marc Twain - King Leopold’s soliloquy - 1905, 2010 © Frank JMA Castelyns

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by