Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vormt het centrale bestuur van de vereniging.

Samenstelling en bevoegdheden: zie titel 5, artikel 15 van de statuten (pdf-document) en artikel 8 van het huishoudelijk reglement LUCA (pdf).

Bestuurders:

Mevr. Sabine de Bethune, ondervoorzitster
Prof. dr. Koenraad Debackere, bestuurder namens KU Leuven
Dhr. Luc Demeester, bestuurder
Mevr. Liliane Dewachter, bestuurder
Prof. dr. Katlijn Malfliet, bestuurder namens  KU Leuven
Dhr. Hans Martens, bestuurder
Prof. dr. em. Ludo Melis, bestuurder
Mevr. Nora Nys, ondervoorzitster
Dhr. Luc Philips, bestuurder
Dhr. Jean-Pierre Rammant, voorzitter
Dhr. Luc Van den Brande, bestuurder
Dhr. Joannes Van Heddegem, bestuurder-secretaris
Mevr. Myriam Van Varenbergh, bestuurder
Mevr. Marleen Verlinden, afgevaardigd bestuurder
Prof. André Oosterlinck, waarnemer met raadgevende stem
Dhr. Willy Indeherberge, waarnemer met raadgevende stem

website by