Troeven Fotografie op C-mine Genk

In de afstudeerrichting Fotografie van campus C-mine Genk ontwikkel je een eigen stijl en visie. Je leert verhalen vertellen, of het nu binnen de toegepaste kunsten of binnen de creatieve industrie is. Van mode tot architectuur, van film tot design, van muziek tot reclame, niets ontsnapt aan je lens. Tijdens de opleiding ontdek je het medium fotografie als een vorm van storytelling, een belangrijke tool voor individuele expressie. De opleiding geeft je als student de mogelijkheid om te experimenteren binnen de verschillende genres (mode, reclame, architectuur, stilleven, landschap, portret, reportage, documentaire ...) om zo je eigen beeldstrategie en werkmethodiek te ontwikkelen als storyteller.

Je wordt individueel begeleid, gestimuleerd en gemotiveerd om uitgebreid te experi- menteren met het medium. Dit experiment stelt je in staat een uniek auteurschap te ontwikkelen binnen het terrein van de visuele communicatie. De raakpunten en verschillen met andere media zoals beeldende, audiovisuele en digitale kunsten komen aan bod: enerzijds als artistieke realisatie en anderzijds als toepassing in opdracht voor het werkveld.

Onze afstudeerrichting leidt studenten op tot zelfstandige, artistieke en innoverende fotografen of beeldenmakers die zowel kennis als kritisch inzicht in het theoretische of kritische discours verder wensen uit te diepen. Bij het beëindigen van je opleiding ben je in staat zelfstandig en in teamverband producten, onderzoek of diensten te leveren in de sector van de visuele en audiovisuele media, op niveau van de beginnende professional. 

 

Troeven Fotografie op C-mine Genk
Troeven Fotografie op C-mine Genk
Troeven Fotografie op C-mine Genk

Bijzondere projecten van onze studenten

website by