Kristof Vrancken: Een onderzoek naar de dialoog tussen beeld en sociaal kritisch design

Dit project wil door een nieuwe beeldstrategie, waarbij open designprocessen gebruikt worden tijdens het fotografische proces, een ander licht werpen op de beeldvorming rond sociaal kritisch design. Door de intense verstrengeling tussen
design en fotografie ontstaat een nieuwe hybride manier van visuele storytelling waarbij niet enkel het beeld belangrijk is, maar waarbij ook het proces, de beleving, de context en sociale interactie essentieel zijn. Dit project onderzoekt in
hoeverre beeldenmakers op een actieve en sociaal kritische manier vorm kunnen geven aan sustainist design, en welke invloed het toepassen van de sustainist-designprincipes heeft op beeldtaal, methode, gebruikte materialen en
fotografische procedés. Door de interdisciplinaire aanpak ontstaat er een interessant hybride raakvlak waarin de rol van het beeld binnen design en de rol van design binnen het beeld in vraag gesteld wordt.

Kristof Vrancken, PhD in the Arts

Supervisors:

  • Dr. Veerle Van der Sluys (supervisor, KULeuven/LUCA)
  • Dr. Dirk Reynders (co-supervisor, VUB/LUCA)
  • Dr. Leen Engelen (co-supervisor, KULeuven/LUCA)

Research Unit: Inter-Actions

Duration: 2014 - 2020