Missie en visie

Missie

LUCA School of Arts (LUCA) is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten.

LUCA biedt een integrale vorming waarbij praktijk, onderzoek en reflectie hand in hand gaan, de ruimte voor keuzes, dwarsverbanden en specialisaties wordt aangeboden en gestimuleerd, een attitude van levenslang leren wordt beoogd.

Dankzij deze vorming kunnen studenten hun ambities maximaal ontplooien om zich elk met een eigen profiel te engageren in een creatieve maatschappij.

Door sterke netwerken, zowel met partners uit het onderwijsveld als met vooraanstaande culturele organisaties en actoren uit de profit en non-profitsector, krijgen studenten en docenten de kans om hun onderwijs- en onderzoeksactiviteit vanuit een breed perspectief op een internationaal platform te verspreiden.

Respect voor authenticiteit, diversiteit en integriteit vormen de basisprincipes waardoor de hogeschool zich in haar mens- en maatschappijbeeld laat inspireren.

Geïnspireerd door het waardevolle en veelzijdige christelijk gedachtegoed, wil LUCA haar opdracht uitvoeren in dialoog met en in dienst van een open, duurzame, pluralistische, en cultureel diverse samenleving.

  Visie

  • LUCA wil kritische studenten opleiden opdat ze in staat zijn om zich autonoom te positioneren in de samenleving.
  • LUCA wil een uitdagende onderwijs- en onderzoeksomgeving met alle ruimte voor experiment aanbieden.
  • LUCA engageert zich als een actieve speler in de samenleving vanuit haar artistieke, ontwerpmatige, praktijkgerichte en onderzoekende basis.
  • LUCA wil lokaal en globaal denken. De lokale dynamiek rond de verschillende campussen is een sterkte voor de uitbouw van internationale netwerken.
  • LUCA zoekt synergie tussen de verschillende campussen en biedt ruimte voor verruiming en verdieping in de trajecten van de studenten.