UMWELTEN

Internal Financing

Toen de Baltische bioloog Jacob von Uexküll In 1934 het concept van de Umwelt
lanceerde om de belevingswereld, het gedrag en het actievermogen van mens en
dier in kaart te brengen, dacht hij daarbij niet in de eerst plaats aan de artistieke
praktijk. Toch kan de idee van de Umwelt ingezet worden om het werkproces van de kunstenaar en de architect te traceren, expliciteren en stimuleren. Dit onderzoeksproject wil dan ook nagaan op welke manier de zogenaamde Umwelt van de kunstenaar en de architect functioneert tijdens het creatieproces met het oog op de ontwikkeling van methodieken die recht doen aan de zintuiglijke processen en interdisciplinaire uitwisselingen die inherent zijn aan elk scheppingsproces. Zo gedraagt een architect zich als een geluidskunstenaar als hij de oren spitst om tot een adequate inrichting van de urbane ruimte te komen. Geconfronteerd met een schilderkunstig probleem betreffende de visuele vertaling van diezelfde stedelijke omgeving hanteert een schilder dan weer spontaan de blik van een architect.
 

Onderzoekers:

  • Esther Venrooij (projectleider, KU Leuven/LUCA)
  • Isolde Vanhee (LUCA)
  • Annelies De Smet (KU Leuven)
  • Joseph Kohlmaier (London Metropolitan University)

Onderzoekseenheid: Image

Looptijd: 2013 - 2019