Impulsprojecten Music & Drama 2017

De onderzoekseenheid Music & Drama wil de ontwikkeling van onderzoek in de kunsten optimaal faciliteren. Via de oproep voor impulsfinanciering wil de onderzoekseenheid nieuwe, kleinschalige onderzoeksinitiatieven ondersteunen met potentieel voor vervolgonderzoek.
De eenheid moedigt specifiek projectaanvragen aan met een interdisciplinaire of educatieve focus (of een combinatie van beide), die (a) vernieuwend zijn binnen de eigen discipline en/of (b) een nieuwe samenwerking tot stand brengen met  partners van andere onderzoeksgroepen binnen LUCA School of Arts en/of KU Leuven. Projecten kunnen tot maximaal  5000 € werkingsmiddelen aanvragen. De duurtijd van een impulsproject bedraagt 12 tot maximaal 18 maanden.
Aanvragen kunnen worden ingediend door alle personeelsleden behorend tot het onderwijzend personeel van de  academische opleidingen van LUCA School of Arts op voorwaarde dat de aanvraag expliciet ondersteund wordt door één van de onderzoeksgroepen van de eenheid.

DEADLINE Dossiers ten laatste op 19 april 2017 insturen naar stijn.vervliet@luca-arts.be

Tegen 26 april 2017 worden de resultaten bekend gemaakt.

Alle informatie vindt u bijgevoegd oproepdocument.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by