Onderhuurpolis Associatie KU Leuven
Ga je even naar het buitenland en komt je kot vrij? Stuvo LUCA kan jouw zoekertje verspreiden via Facebook. Opgelet: Vraag steeds toestemming aan je huisbaas vooraleer je tot onderverhuur overgaat! Stuvo LUCA biedt haar studenten daarnaast een onderhuurpolis aan ism de associatie KU Leuven. De polis is bedoeld om de aansprakelijkheid te dekken van studenten die een kamer huren op de privé markt en hun kamer voor een beperkte tijd onderverhuren aan derden. Vermits de student verantwoordelijk blijft voor zijn/haar kamer en die in dezelfde staat moet teruggeven aan de verhuurder, is het belangrijk dat de onderhuurder een goede brandverzekering heeft afgesloten voor het geval hij/zij aansprakelijk wordt gehouden voor brand of aanverwante gevaren tijdens de onderhuurperiode. Met deze polis heeft de student (die onderverhuurt aan een derde) de garantie dat schade waarvoor de onderhuurder aansprakelijk wordt geacht, vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij via deze polis. Deze polis ontslaat de student niet van het feit dat hij/zij zelf zijn/haar eigen contractuele verplichtingen dient na te komen t.o.v. de verhuurder. Zowel student-verhuurders als student-onderhuurders kunnen intekenen op deze polis. De premie voor deze verzekeringsdekking bedraagt € 25 en de dekking loopt van 1 augustus tot 31 juli. De premie is niet deelbaar omwille van administratieve redenen.
website by