Studiefinanciering

logo stuvo luca

Voor studenten van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur. 

De sociale dienst van Stuvo (studentenvoorzieningen) op je campus kan voor je berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid en/of verminderd studiegeld. Daarnaast kan je bij je sociale dienst ook terecht voor een renteloze lening of een extra sociale toelage. Je kan er ook terecht voor toelichting rond jouw sociaal statuut als student

International student? Read more about 'financial support by stuvo' here. 

Studietoelage van de Vlaamse overheid 

Laat je recht op studietoelage berekenen door je sociale dienst.

 • Student in Leuven of Genk?

Contacteer jouw sociale dienst. 

Verminderd tarief studiegeld 

Je betaalt het niet-beurstarief

 • als je NIET in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid.

Je betaalt het beurstarief

 • als je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid.
 • als je voldoet aan de financiële voorwaarden voor een studietoelage, maar niet aan de studievoorwaarden  (bv. onvoldoende studietoelagekrediet,een creditcontract in een bachelor/master/graduaat, een 2de master, minder dan 27 studiepunten). 

Je betaalt het bijna-beurstarief

 • als het gezinsinkomen niet meer dan €3768 (2023-2024) boven de maximum toegelaten grens voor een studietoelage ligt ; 
 • als je  geen studietoelage ontvangt omwille van het kadastraal inkomen van je gezin (bezit van gronden of gebouwen waarin je gezin zelf niet woont), maar het inkomen valt wel onder de toegelaten grens
 • als je voldoet aan één van de twee bovenstaande financiële voorwaarden, maar niet aan de studievoorwaarden  (bv. onvoldoende studietoelagekrediet,een creditcontract in een bachelor/master/graduaat, een 2de master, minder dan 27 studiepunten). 

Je komt niet in aanmerking voor verminderd studiegeld of betaalt een vast tarief

 • als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de Dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid
 • als je ingeschreven bent voor een getuigschrift, traject Levenslang Leren, LUCA Continue-traject
 • als je inschrijving tot een bijzondere inschrijvingscategorie bij LUCA behoort  

Laat je recht op verminderd studiegeld berekenen door je sociale dienst.

Contacteer jouw sociale dienst. 

Uitstel of spreiding van betaling studiegeld 

Ondervind je moeilijkheden om het studiegeld in één keer te betalen, dan kan je je studiegeld spreiden (LUCA School of Arts) of uitstel vragen (KU Leuven).

Een aanvraag voor spreiding of uitstel verloopt via een automatisch tool die je wordt aangeboden na je online inschrijving.

Je hoeft hiervoor niet bij de sociale dienst aan te kloppen.

 • Spreid de betaling van je studiegeld als LUCA student
 • Stel de betaling van je studiegeld uit als KU Leuven student 

Extra sociale toelage van Stuvo 

Sociaal statuut student 

Vragen over

 • kinderbijslag/Groeipakket
 • werken als student
 • belastingen
 • financiële gevolgen bij het wijzigen van je inschrijving of stoppen met studeren
 • onderhoudsplicht van ouders
 • leefloon
 • studeren met een uitkering of als werknemer?

Informeer je bij

Internationale mobiliteit

Je hebt interesse om een buitenlandse ervaring op te doen, maar je maakt je zorgen over de betaalbaarheid ervan? De sociale dienst van Stuvo LUCA kan onderzoeken of je tot één van onderstaande groepen behoort:

 • Je hebt recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid;​
 • Je bent bijna-beursstudent (je hebt net geen studietoelage doordat het inkomen net boven de grens zit)​;
 • Je kan financiële ondersteuning van Stuvo krijgen voor je studiekosten, omwille van je persoonlijke- of gezinssituatie​.

Hierdoor heb je kans om voor je internationale mobiliteit:​

 • Voorrang te krijgen voor een beurs​;
 • Een extra bedrag bovenop je mobiliteitsbeurs te krijgen​.

Let op! De voorwaarden zijn verschillend per programma. Meer info bij de dienst internationalisering van je campus.

LUCA School of Arts 

KU Leuven faculteit architectuur

Contacteer jouw sociale dienst

Sociale Dienst Stuvo LUCA Gent
Sociale Dienst Campus C-mine