Studiefinanciering

logo stuvo luca

Voor studenten van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur. 

De sociale dienst van Stuvo (studentenvoorzieningen) op je campus kan voor je berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid en/of verminderd studiegeld. Daarnaast kan je bij je sociale dienst ook terecht voor een renteloze lening of een extra sociale toelage. Je kan er ook terecht voor toelichting rond jouw sociaal statuut als student

International student? Read more about 'financial support by stuvo' here. 

Studietoelage van de Vlaamse overheid 


Recht op verminderd tarief studiegeld

De sociale dienst van Stuvo kan berekenen of je in aanmerking komt voor vermindering van je tarief studiegeld. 

 • Heb je recht op een studietoelage, dan betaal je het beurstarief studiegeld.  
 • Ontvang je geen studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je in volgende situaties verminderd studiegeld:
  • Je referentie-inkomen ligt onder de maximumgrens, maar je komt niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet, een creditcontract in een bachelor of master, 2de master, minder dan 27 studiepunten). In dit geval bekijkt je sociale dienst van Stuvo of je in aanmerking komt voor het beurstarief. 
  • Je inkomen is te hoog en het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens is niet groter dan €3602 (bedrag 2022-2023): je betaalt het bijna-beurstarief. 
  • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen: je kan misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld. 
 • Je komt niet in aanmerking voor vermindering van je studiegeld als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de Dienst Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. 
 • Je komt nooit in aanmerking voor vermindering van je studiegeld als je ingeschreven bent met een creditcontract binnen een vervolgopleiding/leven lang lerentraject/traject na afstuderen OF als je opnieuw inschrijft voor een keuzetraject in een opleiding waarin je reeds een diploma behaalde. Deze trajecten worden beschouwd als vervolgopleidingen. 

Uitstel of spreiding van betaling van je studiegeld 

Ondervind je moeilijkheden om het studiegeld in één keer te betalen, dan kan je je studiegeld spreiden (LUCA School of Arts) of uitstel vragen (KU Leuven).

Een aanvraag voor spreiding of uitstel zal verlopen via een automatisch tool die je wordt aangeboden na je online inschrijving. Je hoeft hiervoor niet bij de sociale dienst aan te kloppen.

-> Spreid de betaling van je studiegeld als LUCA student

-> Stel de betaling van je studiegeld uit als KU Leuven student 

Twijfel je na een aanvraag spreiding/uitstel nog aan je tarief? Dan kan je de sociale dienst contacteren om een inschatting te maken en, indien nodig, je tarief te laten corrigeren.


Extra financiële tussenkomst via de sociale dienst van Stuvo 

 • Heb je moeilijkheden om je studies te betalen, dan kan je een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst bij de sociale dienst van Stuvo.

 • Je kan enkel een aanvraag doen als je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. 

 • Ook bepaalde studievoorwaarden, o.a. het soort contract waarmee je studeert zijn van belang. Ben je bvb. ingeschreven voor een creditcontract of voor een levenslangleren-traject met een getuigschrift dan kom je niet in aanmerking. Een extra educatieve Bachelor of Master voldoet wel (vraag naar de uitgebreide voorwaarden bij de sociale dienst).
 • De sociale dienst onderzoekt samen met jou je financiële en persoonlijke situatie
 • De medewerkers van de sociale dienst hebben beroepsgeheim.
 • Doe je aanvraag voor het lopende academiejaar telkens voor 1 juni.

Sociaal statuut student 

Vragen over

 • kinderbijslag/Groeipakket
 • werken als student
 • belastingen
 • je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren
 • onderhoudsplicht van ouders
 • leefloon
 • studeren met een uitkering of als werknemer?

Informeer je bij


​​​​​

Contacteer jouw sociale dienst