Aagje Dom

  • Aagje (°1979) werkt als stemdocent, stemcoach en voice-over. Ze startte haar carrière in 1997 als actrice bij Ketnet en begon daarna met vzw Duizendeneen een eigen theatergezelschap. Toch bleef ze op haar honger zitten. Door de interesse in de werking van de stem en het stemgebruik van de acteur startte ze in 2004 een opleiding als logopediste. Naast haar werk voor televisie en theater, specialiseerde ze zich als logopediste in het professionele en het artistieke stemgebruik.
  • In haar praktijk De Stemstudio traint Aagje sinds 2009 beroepssprekers in een optimaal stemgebruik en een gezonde, dialectvrije spraak. De fijnste uitdaging vindt ze de zoektocht naar een stem en spraak die helemaal past bij de persoon die voor haar zit. Ze werkt er met leerkrachten, acteurs, radiosprekers, keynotesprekers en andere professionals. Aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen coacht Aagje studenten logopedie in het optimaliseren van de eigen stem en spraak, doceert er het vak “Begeleiden van professionele stemgebruikers” en werkt mee aan het project rond “Stempreventie”. Verder begeleidt ze er studenten tijdens hun stages en bachelorproeven in het kader van “Stem en spraak”. Sinds dit jaar geeft ze als gastdocent les aan studenten drama van Luca School of Arts, campus Lemmensinstituut.
  • Het artistieke stemmenwerk en de medische kennis over een verantwoord stemgebruik komen helemaal samen in haar werk als stemactrice en studiocoach. Samen met Eva Platevoet richtte ze in 2020 “Make Some Voice” op, de eerste Vlaamse opleiding in stemacteren, dubbing en voice-over. Aagje dubt zelf al meer dan 15 jaar voor bioscoopfilms (“Ice Age 4”, “Ice Age 5”, “Het Monster Van Parijs”, “Mr. Peabody and Sherman”, ..) en animatiereeksen (“Lego Friends”, “De avonturen van Bibi en Tina”, “Bibi Blocksberg”, “Nijntje”, “Samsam”, “Vipo”, “De Zwanenprinses”…).
  • Aagjes werk is een heerlijke combinatie geworden van creatieve opdrachten met het serieuzere remediërings- en docentenwerk. De honger wordt verder gezond gevoed met interessante bijscholingen en navormingen om helemaal mee te zijn met nieuwe ontwikkelingen op vlak van stem en spraak. Tot haar favoriete cursussen behoren zeker “Manuele Technieken in de Stemtherapie”, “Stemtherapie volgens Le Huche”, “Linklater”, “Lichtenberger methode”, “Nasaleren volgens Pahn” en de verschillende workshops rond “Perfecte Intonatie”.