Vrijstellingen

Hier kan je nagaan of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Dit is enkel het geval als je al credits of een diploma hoger onderwijs verworven hebt. Je kan ook een vrijstelling verwerven 'op basis van eerder verworven competenties' (bijvoorbeeld door je werkervaring). Deze procedure is iets ingewikkelder, maar het kan ook. De vrijstelling betreft altijd een opleidingsonderdeel. Hier vind je meer in detail wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Als je reeds credits of een diploma hoger onderwijs hebt verworven, kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen voor soortgelijke opleidingsonderdelen binnen LUCA.

Een vrijstelling is de opheffing van een verplichting om over een opleidingsonderdeel of een deel ervan een examen af te leggen, op grond van een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid. Er zijn twee categorieën van vrijstellingen: vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) en vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC).

Vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) is een vrijstelling die je kan krijgen op basis van één of meer opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent in een andere opleiding hoger onderwijs. 

De eindcompetenties (kennis, vaardigheden en attitudes) hiervoor moeten overeenkomen met een opleidingsonderdeel in de opleiding waarvoor je wil inschrijven. Elk formeel erkend getuigschrift voor behaalde kwalificaties geldt hier als bewijs.

De erkenning van EVK is gratis. De procedure is gebaseerd op 'bewijsstukken' (= getuigschriften van eerdere succesvol gevolgde opleidingen of onderdelen ervan, cursussen) en een vergelijkende analyse van de ECTS - fiches.

Een vrijstelling op basis van eerder verworven competenties is een vrijstelling op basis van bekwaamheid. Dit bewijs kan je verkrijgen via een EVC - procedure. Dankzij een EVC - dossier en praktisch werk, moet je de assessmentjury overtuigen dat je bepaalde competenties reeds bezit. Meestal hebben de EVC - kandidaten bepaalde competenties verworven dankzij hun werkervaring.

De EVC - procedure is niet gratis, neemt enkele maanden in beslag en vereist een groter engagement, niet alleen van de student, maar ook van de hogeschool die zorgt voor de begeleiding tijdens de hele procedure. In deze procedure wordt via een assessment beoordeeld of je over bepaalde competenties al beschikt. 

Bij een deelvrijstelling wordt er een deel van het opleidingsonderdeel vrijgesteld. Dit opleidingsonderdeel moet opgedeeld zijn in onderwijsleeractiviteiten (OLA) om deelvrijstellingen mogelijk te maken. Je blijft ingeschreven voor het opleidingsonderdeel en je moet er een (aangepast) examen voor afleggen. bij een deelvrijstelling wordt voor alle toepassingen het volledige aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel meegeteld (dit betekent ook voor studiegeld, leerkrediet, tolerantiekrediet,...). Het enige waar een deelvrijstelling invloed op heeft is dat je een deel van het opleidingsonderdeel niet meer hoeft af te leggen.

Wat zijn de gevolgen van (deel)vrijstellingen? Als je een vrijstelling krijgt, hoef je voor (een deel van) dat opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen.

Vrijstellingen hebben daarnaast een invloed op je tolerantiekrediet (in bachelors en schakel - en voorbereidingsprogramma's): hoeveel studiepunten tolerantie je krijgt, wordt immers bepaald op basis van de nog af te leggen opleidingsonderdelen. Vrijstellingen tellen daarvoor niet mee. Als je bij voorbeeld in een bachelor van 180 studiepunten 20 studiepunten vrijstelling hebt, krijg je in plaats van de normale 18 studiepunten tolerantie (= 10% van 180), 16 studiepunten tolerantie. Je legt immers maar 160 studiepunten effectief af.

Vrijstellingen tellen niet mee in de berekening van het eindepercentage en de graad van verdienste behalve als het gaat om vrijstellingen met behoud van resultaat. Je betaalt geen studiegeld voor vrijstellingen en zet er ook geen leerkrediet voor in (tenzij het gaat om deelvrijstellingen).

Meer info over EVC - en EVK - procedures in deze 

Voor vragen over EVK-vrijstellingen neem je contact op met de  trajectbegeleider  van je opleiding.

Voor meer informatie over de EVC-procedure neem je contact op met Christian Vancraenenbroeck.

Indien je een vrijstelling wil aanvragen, contacteer je eerst één van de aanspreekpunten.

Daarna dien je de aanvraag in via KU Loket > 'vrijstellingen'. Voeg ook behaalde creditbewijzen (transcript of records), eventueel getuigschrift of kopie van je behaalde, relevante diploma toe aan je aanvraag.

Ben je nog niet ingeschreven en wil je weten of je toch in aanmerking komt voor vrijstelling, vul dan de aanvraag 'vrijstellingen vragen voor toekomstige student' in.

DEADLINE aanvraag vrijstellingen: uiterlijk de 4de woensdag van het academiejaar.