Carl von Winckelmann

Carl von Winckelmann (Leuven, °1982) is regisseur en theatermaker.
Hij studeerde podiumkunsten (RITS Brussel) en beeldende kunsten (KASK Gent).

Hij debuteerde in 2011 bij fABULEUS met Kasimir en Karoline en maakte er achtereenvolgens Othello en De Metsiers, telkens op basis van geheel eigen vertalingen en bewerkingen.

In 2017-2018 maakte hij samen met Freek Mariën Het puin van Eden, waarmee ze genomineerd werden voor de Kaas&Kappesprijs 2018.

Na deze samenwerking werd hij kernlid van Het Kwartier, het theatergezelschap voor nieuwe teksten, samen met Freek en dramaturge Ruth Mariën. Ze zetten in op het maken van verrassende, straffe teksten en voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Telkens met een stevige inhoudelijke basis en een niet evidente vorm of thematiek.

Verder werken Freek en Carl sinds 2018 samen aan Mixtape, een project waarbij ze losse, op zichzelf staande scènes schrijven en telkens in nieuwe contexten ensceneren met een poule van acteurs met o.m. Joke Emmers, Pieter Genard, Lotte Heijtenis, Maxime Waladi, Brenda Corijn, Jeroen Van der Ven,….

Hiernaast werkt hij regelmatig als coach en eindregisseur voor diverse makers.

Tussen 2005-2015 zette hij diverse sociaal- en pedagogisch-artistieke projecten op, met diverse groepen in verschillende contexten. Vanuit deze ervaringen was hij ook gastlector aan de graduaatsopleiding Orthopedagogie van UCLL.

Hij is docent en sinds 2016 artistiek coördinator van de opleiding Drama van LUCA School of Arts, in Leuven.

In 2018 startte hij met een doctoraatsonderzoek in de kunsten waarin hij een post humanistisch perspectief een centrale plaats geeft in de theaterpraktijk. Hoe kan je theater maken vanuit gelijkwaardige relaties met het niet-menselijke, materiële? Bijvoorbeeld wat als decor niet langer decor is, maar een evenwaardige ‘speler’?

Ook is hij voorzitter van de raad van bestuur van Vincent Company, een artiestenbureau met als focus het verbinden van de juiste partners en speelplekken met het werk van artiesten.