Afstudeerrichting in de Master muziek
2 jaar / 120 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Compositie

Academische Master / International Master

Om jouw muziek uit te voeren werk je samen met de vele muzikanten in huis en ga je interactieve samenwerkingen aan met mensen uit andere kunstvormen. Zo zal je leren welke plaats muziek in de actuele samenleving kan innemen. Je rondt je opleiding af met een portfolio van composities en een scriptie.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In de richting Compositie koppel je je persoonlijke creativiteit aan een historisch inzicht. Je leert muziek schrijven, arrangeren en improviseren. Daarnaast studeer je harmonie, polyfonie en fuga. 

De masteropleiding is een tweejarige opleiding waarin je je verder ontwikkelt tot een zelfstandig en authentiek muzikaal kunstenaar. Het aanbod wordt verruimd met o.a. fuga en orkestratieleer en je docenten begeleiden je in jouw zoektocht naar een persoonlijke stijl.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Vanaf het academiejaar 2022-2023 biedt LUCA School of Arts, campus Lemmens een vernieuwd master-curriculum Muziek aan.

De masterproef

De masterproef bestaat uit twee zelfgekozen artistieke projecten: een recital en een research-based recital.. Je presenteert beide recitals aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert het met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van je  artistieke discipline. Met je masterproef bewijs je dat je in grote mate zelfstandig werkt. Je werkt al vanaf het eerste masterjaar aan jouw onderzoekstraject met ondersteuning van jouw  hoofdvakdocent en scriptiebegeleider.

Inspiratie voor je masterproef

Masterclasses, symposia en intense praktijkervaringen

De opleiding organiseert jaarlijks interessante masterclasses en workshops met externe experten en gerenommeerde binnen- en buitenlandse musici.
De muziekpraktijk staat centraal op onze campus. Je musiceert niet alleen tijdens je praktijklessen of zelfstudie, maar participeert ook in onze ensembles, koren en orkesten en onze prestigieuze artistieke producties. Deze ervaringen vormen je tot een teamspeler.

Cross-overs

LUCA School of Arts is een biotoop waarin samenwerking tussen studenten van verschillende kunstdisciplines gestimuleerd wordt. Hieruit ontstaan interessante cross-overs en innovatieve artistieke praktijken. Studenten kunnen bovendien keuzevakken meepikken uit alle opleidingen van LUCA, gaande van film of fotografie over grafisch ontwerp of interieurvormgeving tot productdesign of beeldhouwkunst.

Het gemeenschappelijke deel

Alle studenten binnen de afstudeerrichting Compositie volgen allemaal vakken zoals schriftuur, compositie en ensemble.

Nieuw vanaf 2022-2023 is de Professional Toolkit. In dit vak van 6 studiepunten wordt de student sterk georiënteerd op de toekomstige beroepspraktijk van een musicus. Zo krijg je inzicht in de organisatorische, financieel-maatschappelijke aspecten van de beroepspraktijk. Je verwerft extra vaardigheden verworven die je in de toekomstige praktijk kan toepassen. Binnen dit vak kiest de student voor een combinatie van een aantal verplichte en vrij te kiezen onderdelen zoals Entrepreneurship, Performance psychology, Scenic awareness of een stage op het productiebureau enz.

Het keuzeluik

Studenten kunnen zich verdiepen binnen hun eigen specialisatie/afstudeerrichting of verbreden door keuzevakken binnen en andere afstudeerrichting op te nemen. Keuzevakken zoals (Praktische) Harmonie, Inleiding in Kunsteducatie worden aangevuld met 7 semestrieel-georganiseerde ateliers - van 6 studiepunten waaruit de student kan kiezen. Ook wordt een aantal minoren (vast pakket) binnen dat keuzeluik aangeboden.  

Minoren

Voor studenten met interesse in één van de andere afstudeerrichtingen Muziek wordt nu ook een reeks minoren van telkens 12 studiepunten aangeboden binnen het keuzeluik van de masters Muziek. Zo kan een student piano zich verdiepen in compositie of kan een student compositie zich onderleggen in directie etc.

Ateliers

Binnen de afstudeerrichtingen Muziek kunnen studenten (minstens) 12 studiepunten per masterjaar inzetten binnen het keuzeluik. Zij kiezen 1 of 2 van de volgende 7 nieuwe ateliers (van 6 studiepunten).

International Traineeship

In het nieuwe curriculum is het ook mogelijk om korte internationale ervaringen te verzilveren in 3, 6, 9 of 12 studiepunten.

Campus-overschrijdend keuzeonderdelen

Studenten krijgen de mogelijkheid (keuze)vakken op te nemen vanuit een andere opleiding van een van de campussen van LUCA School of Arts.

Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Wil je starten met een Master opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor de MASTER ASSESSMENT  

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons:

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
+32 2 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Als Master in Muziek kan je heel wat kanten uit.

Als ondernemer-kunstenaar kan je solistische en kamermuziekprojecten creëren, vind je de weg naar theater- en productiehuizen of ga je een schitterende toekomst tegemoet als arrangeur, componist, programmator of dirigent.

Als educatief kunstenaar heb je lesbevoegdheid in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), andere onderwijsvormen, non-formele kunsteducatie en maatschappelijk-artistiek werk. Als uitvoerend musicus ben je klaar om aan audities deel te nemen van gerenommeerde orkesten en ensembles.

Je docenten

In onze muziekopleiding is jouw persoonlijkheid het vertrekpunt. Bij je groeiproces zijn je docenten geen leraren die werkwijzen opleggen, maar coaches die je helpen om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Voor onze docenten bestaat er geen mooiere uitdaging dan je te ondersteunen en te inspireren. In het begin lopen ze vóór je, dan naast je en op het eind van je studie loop jij voorop.