Werken in het onderwijs

Met het diploma van Educatieve Master op zak kan je kiezen voor een (deeltijdse) loopbaan in het onderwijs. Hieronder vind je de nodige informatie over de bekwaamheden die je met de opleiding verwerft, wat deze betekenen en waar je terecht kan. 

Ben je reeds leraar maar heb je nog geen educatief diploma? Bekijk dan onderaan onze opties tot een LIO (Leraar In Opleiding) traject of een mogelijke EVC (Eerder Verworven Competenties) procedure. 

Bekwaamheidsbewijzen

Je kan aan de slag als leraar in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Waar je precies kan lesgeven en welke vakken je mag geven, hangt af van je basisdiploma en je educatieve opleiding. Je verworven bekwaamheidsbewijzen zijn verbonden aan de opgenomen vakdidactieken. 

Een bekwaamheidsbewijs bestaat uit:

- Een basisdiploma dat je vakkennis of het gevraagde opleidingsniveau bewijst: een academisch bachelor- of masterdiploma in de kunsten

- Een bewijs van pedagogische bekwaamheid dat je verwerft via een een (verkorte) educatieve master

Bij geïntegreerde trajecten zoals de Educatieve Master in de Kunsten zijn vakkennis en pedagogische bekwaamheid in 1 opleiding gecombineerd

- Nuttige ervaring of artistieke ervaring buiten het onderwijs

Er zijn drie soorten bekwaamheidsbewijzen:

Vereist bekwaamheidsbewijs: Je beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs voor een bepaald ambt of vak als je een specifieke opleiding gevolgd hebt in dat ambt of vak.   

Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs: Met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heb je een diploma van hetzelfde niveau als het vereist bekwaamheidsbewijs maar niet in die specialisatie. 

Ander bekwaamheidsbewijs: Je hebt enkel een basisdiploma of nuttige ervaring. 

Meer info over bekwaamheidsbewijzen op de website van Onderwijs Vlaanderen

Zoeken naar  jouw bekwaamheidsbewijzen  in de databank van Onderwijs Vlaanderen

Vaste benoeming

Na een tijdelijke aanstelling kan je in aanmerking komen voor een vaste benoeming. Met een vaste aanstelling ben je zeker van je tewerkstelling en je loon. Zelfs wanneer jouw klas of vak zou komen te vervallen, heb je recht op reaffectatie en wedertewerkstelling met behoud van je loon. Bovendien bouw je een overheidspensioen op en krijg je toegang tot een aantal verlofstelsels. De vaste benoeming is beperkt tot het onderwijsniveau, het aantal vacante uren of lestijden gekoppeld aan de vereiste en voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen. 

Meer info over de voorwaarden en kandideren op de website van Onderwijs Vlaanderen

Hoger onderwijs

Een onderwijsopdracht opnemen in het hoger onderwijs gebeurt onder andere voorwaarden dan in het regulier onderwijs. De minimum diplomavereisten om aangesteld en benoemd te worden verschillen bij de diverse ambten die een hogeschool of universiteit hanteert. Daarnaast kan het hoger onderwijs een aantal zaken zelf bepalen. Bijvoorbeeld het al dan niet in het bezit zijn van een educatief diploma. Verder kan er vraag zijn naar beroepservaring en anciënniteit. Aan een hogeschool of universiteit is je diploma niet noodzakelijk verbonden aan een bepaald vak. 

Meer info over werken aan een hogeschool

Meer info over werken aan een universiteit

Solliciteren

Op zoek gaan naar een job in het onderwijs kan via verschillende wegen. 

De leerkrachtendatabank is een samenwerking tussen de VDAB en het ministerie van Onderwijs. Door je in te schrijven bij de VDAB en vervolgens je CV, diploma’s en persoonlijke keuzes in te voeren in de databank, weten directies je te vinden bij een geschikte vacature. 

Meer info over de leerkrachtendatabank

Ook op de website van de VDAB kan je heel wat vacatures voor het onderwijs terugvinden. 

Je kan rechtstreeks solliciteren bij de verschillende scholengroepen:

GO!: http://www.go-jobs.be/

Katholiek Onderwijs Vlaanderen: http://jobs.katholiekonderwijs.vlaanderen/

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (DKO’s): http://www.ovsg.be/

Solliciteren in het hoger onderwijs doe je door te kandideren op de vacatures die gepubliceerd worden op de websites van hogescholen en universiteiten. 

Spontaan solliciteren kan van onschatbare waarde zijn. Wil je bij een bepaalde school of in een specifiek vak aan de slag dan kan je, naast de officiële weg, ook de schooldirectie persoonlijk aanschrijven. Een scherpe motivatiebrief en interessant CV bieden jou misschien de kans waar je op wacht.

Reeds leraar?

Heb je al een aanstelling als leraar? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als leraar-in-opleiding (LIO-baan). Het LIO-traject is binnen LUCA aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Je trajectbegeleider kan je hierbij adviseren.

Naast preservice training (= het uitvoeren van stage-activiteiten als reguliere student) bestaat er ook de mogelijkheid tot inservice training. Als je aangesteld bent als leerkracht, kunnen jouw lessen je stages (deels) vervangen. Je bent dan in service of in dienst. Concreet heb je in dit geval een officiële arbeidsovereenkomst in maximaal twee onderwijsinstellingen. Deze instellingen moeten zich engageren om je te begeleiden en hiervoor een mentor ter beschikking stellen.

Belangrijk hierbij te benadrukken is dat:

  • Inservice training niet betekent dat je vrijgesteld wordt voor bepaalde delen van de opleiding. Je krijgt de kans bepaalde opdrachten uit te voeren binnen je werkcontext en je wordt gemotiveerd je werkervaringen binnen te brengen om aan te tonen dat je over bepaalde competenties beschikt; 
  • de totale tijdsinvestering die de opleiding, onafhankelijk van je inservice af te werken stages vraagt, niet te onderschatten is; 
  • niet elke onderwijsopdracht in aanmerking komt en kan ingezet worden om het LIO-traject aan te vragen; 
  • je eigen verantwoordelijkheid als LIO-student zeer groot is bij zowel het aanvragen als het opvolgen van het proces.

Je kan, afhankelijk van de grootte en de aard van je onderwijsopdracht, een inservice invulling aanvragen binnen de volgende opleidingsonderdelen (voor in totaal maximaal 18 studiepunten): 

  • Verkennende stage (3 sp.)
  • Stage algemene vakdidactiek (6 sp.)
  • Stage specifieke vakdidactiek (3 sp.)
  • Onderzoek luik 1: stage binnen het opleidingsonderdeel masterproef (6 sp.)