Els Janssens

Els Janssens studeerde woordkunst (Lemmensinstituut), literatuurwetenschappen (Open Universiteit) en niet-westerse wijsbegeerte (Universiteit Gent, apart opleidingsonderdeel). Deze verschillende domeinen zet ze in als docente tekstanalyse en bij de begeleiding van scripties aan de opleiding Drama van LUCA School of Arts en KSO Lemmensinstituut. Hierbij streeft ze naar de interpretatie van teksten, ideeën en ervaringen vanuit een ruimer perspectief dan het gangbare westerse.

Door deze fascinatie specialiseerde ze zich in de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht en in zijn denkmodel dat inzicht biedt in de verschillende wereldbeelden zoals ze zich in verschillende culturen en disciplines ontwikkeld hebben. Dit leidde tot een intense samenwerking met Ulrich Libbrecht en tot het verder uitdragen van zijn gedachtegoed in lezingen en publicaties. Van hieruit werkt en denkt ze ook mee in de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen, het Libbrechtgenootschap en Waerbeke Silent Library.

Els ziet zowel in kunst als in comparatieve filosofie de mogelijkheid om ons westers paradigma te doorbreken en andere dimensies te ontwikkelen. Het motto hierbij is “Maak de taal waar achter zijn tekens” (G. Kouwenaar): de tekst begrijpen en invoelen om er nadien iets waarachtig mee te gaan doen. Dit kan zowel in theater als in filosofie.

Publicaties

Janssens, E., Stone, T., Yu, X., Bombaerts, G. (2020). LED Lighting Across Borders. Exploring the Plea for Darkness and Value-Sensitive Design with Libbrecht’s Comparative Philosophy Model. In Bombaerts, G., Jenkins, K., Sanusi, Y.A., Guoyu, W. (Eds.), Energy Justice Across Borders. Cham: Springer International Publishing.

Janssens, E. (2017). In memoriam Ulrich Libbrecht. Filosofie, 27(5), 39-43.

Janssens, E. (2016). De rijkdom van het ongelijke. Levensbeschouwelijke diversiteit benaderd vanuit de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht. Filosofie, 26(5), 12-16.

Libbrecht, U., Kimmerle, H., Janssens, E. (Red.). (2016). Filosofie zonder grenzen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.