Met dit webformulier kan u een verificatie aanvragen van een diploma behaald aan LUCA School of Arts of aan één van de hogescholen waar LUCA nog juridisch voor verantwoordelijk is.
With this web form you can request a verification of a diploma obtained at LUCA school of Arts or at one of the colleges for which LUCA is still legally responsible.

Rol/Role
Wat is uw rol in deze aanvraag/What is your role in this request?

Opgelet, via dit e-mail adres zal je een bevestiging krijgen met bijkomende instructies indien nodig.
Note, via this email address you will receive a confirmation with additional instructions, if necessary.

Bezorging/Delivery

Op welke manier wil je deze verificatie bezorgd krijgen? Indien u een alternatieve bezorging wenst, kan u deze werkwijze verder beschrijven in de opmerking onderaan dit formulier.
Which way would you like your verification to be delivered? If you would prefer an alternative delivery, you can describe your preference in the bottom field (under remark).

Hogeschool/University College

Wat was de toenmalige naam van de hogeschool?

What was the name of the school at the time you were studying there?

Opleidingen Beeldende Kunsten Gent
Welke Opleiding of Afdeling volgde je in Gent?
Opleidingen Honim
Welke Opleiding of Afdeling volgde je?
Opleidingen Lemmens
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan het Lemmensinstituut?
Opleidingen Narafi
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan Narafi?
Opleidingen Sint-Lukas Brussel
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan Sint-Lukas Brussel?
Opleiding LUCA Brussel
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd aan LUCA campus Brussel?
Opleiding LUCA Genk
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus LUCA Genk(C-Mine)?
Opleiding LUCA Gent
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus LUCA Gent (Sint-Lucas)?
Opleidingen LUCA Leuven
Welke Opleiding of Afdeling volgde je aan het Lemmensinstituut?
Opleiding LUCA Vorst
Welke opleiding of studierichting heb je gevolgd op campus Vorst (Narafi)?
Richting Eerste Prijs
Welke Eerste Prijs volgde je?
Richting Hoger Diploma
Voor welke optie behaalde je een hoger diploma?
Richting Laureaat
Voor welke optie werd je laureaat?
Richting Muziek
Welke afstudeerrichting/optie volgde je?

Wat was het academiejaar en de zittijd dat jouw diploma werd uitgereikt?
During which academic year/session was your diploma issued?

Gelieve hier speciale kenmerken aan te duiden: bijvoorbeeld Engelstalige versie, kandidaatsdiploma, postgraduaat, ...
Please indicate here if you have speciale preferences: English version, candidate diploma, post graduate,...

Onze administratie zal het nodige opzoekingswerk verrichten en de gevraagde verificatie opsturen naar het adres dat je opgaf in het webformulier. 

Our administration will do the necessary research in order to send you the requested attest(s) to the address you provided in the webform.

De onderwijsadministratie van LUCA zal onderzoeken hoe je zo snel mogelijk kan worden verder geholpen.

The LUCA Education Administration will examine how you can be assisted as soon as possible.