04.05.2021

Inter-Actions gaat onderzoek op een laagdrempelige manier kenbaar maken via korte filmpjes

Onderzoek in de kunsten én ontwerp zijn te weinig bekend. Maar al te vaak krijgen individuele onderzoekers te horen dat hun expertise gewenst, maar amper zichtbaar is. De onderzoeksgroep Inter-actions wil haar onderzoekers en hun projecten daarom zichtbaar maken met enkele korte filmpjes waarin onderzoekers hun verhaal vertellen. Ze zijn bedoeld om designonderzoek en onderzoek in creatie op een laagdrempelige manier kenbaar te maken bij collega-onderzoekers, het bedrijfsleven en partners.

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.