05.07.2022

Kaat Celis ontvangt de excellentieprijs Doctoraat in de Kunsten van het Fonds Roger Dillemans

Kaat Celis werd de excellentieprijs Doctoraat in de kunsten van het Fonds Roger Dillemans toegekend aan de KU Leuven. Kaat onderzoekt in haar doctoraat hoe de mens en de maatschappij omgaat met de dreiging van klimaatverandering en hoe de boom, als symbool van redder van het klimaat, in de fotografie opduikt, vroeger en nu, en hoofdrolspeler kan zijn in de nieuwe mindset over het klimaat.

De KU Leuvstelt jaarlijks een aantal excellentiebeurzen ter beschikking te stellen van beloftevolle studenten. Deze beurzen moeten hen in staat stellen zich binnen een echte postgraduaat-cultuur optimaal te kwalificeren en een vooraanstaande plaats te verwerven in de huidige kennissamenleving.

Ererector Roger Dillemans verbond zijn naam aan het initiatief omdat de democratisering van het hoger onderwijs hem steeds nauw aan het hart lag. Het initiatief wordt via mecenaatsinkomsten gefinancierd.