12.03.2024

LUCA Game Design inspireert Dossin Kazerne tot interactiviteit

In februari waren de bachelorstudenten Game Design te gast bij Kazerne Dossin in Mechelen voor een educatief samenwerkingsproject. Het doel was tweeledig: enerzijds leren de studenten hoe ze hun spelvaardigheden kunnen inzetten voor andere doeleinden dan entertainment. Anderzijds was het voor Kazerne Dossin museum een inspirerende oefening in het interactiever maken van hun rondleiding en collectie. 

LUCA docent en onderzoeker Robby Clerebout legde het eerste contact met Kazerne Dossin als gastspreker tijdens een conferentie op hun locatie. Stapsgewijs werd een project ontwikkeld, vanuit de wederzijdse behoeften van zowel het museum als de opleiding Game Design van campus C-mine Genk. Het is immers belangrijk dat de studenten leren dat games veel meer waarde hebben in de maatschappij dan enkel entertainment: games kunnen evengoed educatief zijn, een engagement uitdrukken, of mentaal welzijn bevorderen. Via samenwerkingsprojecten kunnen de studenten deze diverse contexten ontdekken en verkennen.

Vanuit het museum was er een vraag om hun rondleiding en collectie tastbaarder en meer immersief te maken. Onder begeleiding van LUCA docent Nicky Vreys gingen de studenten met deze inhoud aan de slag: tijdens een onderdompelingsweek in het museum en enkele projectweken op de campus ontwikkelden ze een coherente visie op de vraagstelling, en vertaalden deze naar een aantal speelbare prototypes.

Robby Clerebout: "De studenten zijn doordacht bezig geweest met de materie. Ze hebben niet in een vacuum zitten ontwikkelen, en hun project ook daadwerkelijk gepresenteerd in de Kazerne. Het team van het museum heeft ook alle spellen gespeeld. Ze waren zeer verrast over de diverse ideeën die werden voorgesteld, en zijn ook geïnspireerd geraakt om hiermee verder aan de slag te gaan." 

Eén concept trok in het bijzonder de aandacht: een interactieve sterrenhemel bij nacht, waar de namenlijst van alle gedeporteerden tastbaar wordt door elk individu met een lichtpuntje voor te stellen. Het is een open en ongedwongen manier om dergelijk erfgoedmateriaal tastbaar en vooral relevant te maken. Binnen de opleiding zal de samenwerking zeker een vervolg kennen, mogelijk in het kader van de nieuwe internationale master in game design REPLAY, die vanaf volgend academiejaar (2024-2025) bij LUCA C-mine Genk van start gaat.