Mathias Moors

Mathias Moors (°1982) is onderwijsassistent bij de verschillende Educatieve Masteropleidingen aan LUCA School of Arts waar hij scriptiebegeleider en expert onderzoeksmethodologie van de masterproef is. Hij doceert de cursussen Muziekpsychologie (als onderdeel van Muziekeducatie1) en Leerprocessen (als onderdeel van Inleiding in Kunsteducatie). In het academiejaar 2021-2022 is hij tevens hoofddocent van LIMBO 1 en 2. Verder doceert Mathias ook de vakken Music Psychology en Research Methodologies aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Mathias is freelance muzikant in bijberoep. Hij bespeelt de elektrische bas, contrabas en gitaar. Hij is al 20 jaren zowel op het podium als in de studio actief met allerlei Belgische artiesten.

Mathias heeft het diploma Licentiaat in de Psychologie. Ook heeft hij een doctoraatsopleiding genoten aan de KU Leuven aan het Laboratorium voor Experimentele Psychologie met onderzoek binnen de muziekpsychologie.