OPLEIDINGSCHEQUES

Je kunt gebruik maken van opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je een werknemer of interimkracht bent en in Vlaanderen of het Brussels gewest werkt, én de opleiding op eigen initiatief volgt. Dit systeem geeft je de mogelijkheid om (een deel van) de kosten voor een opleiding terugbetaald te krijgen. Je kan jaarlijks voor maximaal € 250 aan opleidingscheques aankopen. Bij elke aankoop betaalt de overheid de helft terug.

Sinds 1 maart 2015 kunnen hooggeschoolden enkel nog opleidingscheques gebruiken voor loopbaangerichte opleidingen die vermeld staan in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opgemaakt in het kader van een loopbaanbegeleiding. Voor laag- en middengeschoolden (=wie nog geen diploma hoger onderwijs heeft) blijft de bestaande regeling van voor 1 maart 2015, van toepassing.

De  opleidingscheques vraag je aan  via het WSE-loket.

EDUCATIEF VERLOF

Vlaams opleidingsverlof: Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. Een aantal opleidingen van LUCA komt in aanmerking voor betaald educatief verlof, deze zijn terug te vinden in de opleidingendatabank van de overheid.

Betaald educatief verlof in Brussel: Het betaald educatief verlof stelt werknemers in staat een opleiding te volgen in dag- of avondonderwijs, met behoud van hun loon. Hun werkgevers krijgen een deel van het werknemersloon terug van Brussel Economie en Werkgelegenheid

GROEIPAKKET/KINDERBIJSLAG

Als je nog geen 25 jaar bent en inschrijft voor opleidingen uit het aanbod aan permanente vorming, kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van Groeipakket/kinderbijslag.

KMO-PORTEFEUILLE IN HET VLAAMS GEWEST

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

Bekijk hier of je KMO aanspraak kan maken op deze steun.

Ben je werknemer van een KMO die voldoet aan de voorwaarden en wil je subsidie aanvragen, ga dan als volgt te werk:

 1. Schrijf je in voor de opleiding
 2. Dien je aanvraag in bij de KMO-portefeuille via deze procedure
  - ten laatste 2 weken na de start van het academiejaar
  - kies ‘LUCA School of Arts’ als dienstverlener
 3. Dien je aanvraag in bij LUCA School of Arts via proform
  - vermeld het dossiernummer van je aanvraag bij de KMO-portefeuille
 4. Stort je eigen bijdrage op de rekening van de KMO-portefeuille
 5. Agentschap Innoveren & Ondernemen stort zijn bijdrage
 6. Betaal de factuur van je studiegeld online via de KMO-portefeuille

Meer info: