30.10.2020

Studenten creëren app met verhalen over Stiemerbeek

In drie maanden wisten Camille Collet, Finlay Degrauwe en Sanae Eljid een app te maken die verhalen over de Stiemer bewaart. De drie studenten zochten mensen op, organiseerden zoomsessies, ontwierpen en presenteerden de app volledig coronaproof. Straf!

Oefening voor studenten

"Ontwerp een installatie en een app om de verhalen over de Stiemer en over de fauna ervan te bewaren". Die oefeningen kregen de studenten van het derdejaar van docente Selina Schepers. Camille Collet, Finlay Degrauwe en Sanae Eljid organiseerden zoomsessies, zochten mensen met verhalen over de Stiemer, namen die verhalen op en ontwierpen een app met illustraties waarin ze verteld worden. Dat alles lieten ze gebeuren in met de Stiemer zoals die er vroeger uitzag als decor.

De verhalen worden verteld door Genkenaren die de Stiemer kennen uit hun jeugdjaren. Voorlopig is het nog een studiewerkje maar binnenkort kan je de verhaaltjes en de illustraties via qr-codes die je langs de Stiemer tegenkomt lezen.

Deel van een onderzoeksproject

Deze oefening maakt deel uit van het onderzoeksproject Stiemerlab. Stiemerlab is een citizen science project dat de waterkwaliteit van de Stiemer (een beek in Genk) in kaart wil brengen. Het rioleringsstelsel en de toenemende stadsuitbreiding hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (vervuiling, algenvorming) en biodiversiteit van de Stiemer en Stiemervallei. ‘Stiemerlab’ vertrekt vanuit het startpunt dat Genkse burgers, omwonenden en lokale organisaties actief kunnen bijdragen om de problematiek van de waterkwaliteit in kaart te brengen, en aan te pakken.