Afwezigheid of Ziektemelding

Ziektemelding

Bij afwezigheid (omwille van ziekte/overmacht) verwittig je de school via onderstaande link.

Op deze manier worden alle betrokken docenten meteen op de hoogte gebracht van je afwezigheid.

Ziektemeldingen tijdens examens:

Verwittig je ombuds!

Afwezigheid tijdens een examenperiode: meld een afwezigheid altijd vóór de start van een examen. Op basis van de informatie die je bezorgt, zal de examenombuds al dan niet een inhaalmoment voor het examen vastleggen.

Let wel op dat je je ziektemelding + geldig doktersattest binnen de drie werkdagen moet indienen om gewettigd afwezig verklaard te worden door de ombuds van de opleiding.Afwezigheid tijdens een examenperiode: meld een afwezigheid altijd vóór de start van een examen. Op basis van de informatie die je bezorgt, zal de examenombuds al dan niet een inhaalmoment voor het examen vastleggen. Let wel op dat je je ziektemelding + geldig doktersattest binnen de drie werkdagen moet indienen om gewettigd afwezig verklaard te worden door de ombuds van de opleiding.

De afwezigheid van een docent wordt gemeld via TOLEDO.