Bouw

Professionele Bachelor / Exchange Programme

In de professionele bacheloropleiding Bouw van campus Sint-Lukas Brussel word je opgeleid tot bouwkundige. De opleiding combineert een grondige technische vorming met een hoge dosis praktijkervaring. Hierdoor studeer je af met het uitgelezen profiel om meteen aan de slag te gaan in de bouwsector. De succesformule blijkt elk jaar opnieuw uit de uitstroom van onze afgestudeerden.

Je kan de opleiding volgen in dagonderwijs als reguliere student,
in dagonderwijs via een VDAB-traject,
of via afstandsonderwijs als werkstudent

 

Hoe ziet de opleiding eruit?
Video

Praktijk staat centraal in je opleiding

In de driejarige professionele bachelor Bouwkunde wordt alle praktijkkennis gradueel opgebouwd:

 • Het eerste jaar al maak je plannen van een gebouw. De complexiteit en de omvang van de opdrachten nemen jaar na jaar toe.
 • In het tweede jaar werk je de plannen uit van een school, appartementsgebouw of industriehal en hou je daarbij rekening met de nutsvoorzieningen, de bekabelingen, leidingen en andere technische installaties. Midden in de Brusselse grootstedelijke context van de campus kom je in contact met inspirerende bouwprojecten
 • Vanaf het derde jaar werk je complexe technische oplossingen uit. Je toetst je werk aan de realiteit door in bureauverband aan diverse opdrachten te werken met een team van mensen.

In de theoretische vakken komt het administratieve aspect van een bouwproject ruim aan bod. Je raakt geroutineerd in het opmaken van planningen, bestekken, meetstaten en kostenramingen. Daarnaast leer je ook werken met Building Information Modelling, kortweg BIM, een werkmodel dat in de Belgische bouwmarkt snel terrein wint.

Studiereizen naar München, Basel, Berlijn, Barcelona en andere boeiende steden verrijken je verworven inzichten en kennis.

Stage

In het tweede en het derde jaar loop je stage. Tijdens deze stages leer je niet alleen om je technische bagage toe te passen in de praktijk, je legt ook belangrijke contacten met het werkveld. Je eigen docenten zijn als architect of bouwkundig ingenieur nauw betrokken bij bouwprojecten over heel Vlaanderen. Deze jarenlange expertise geven ze door tijdens hun lessen. Tijdens de aanvullende werfbezoeken en lezingen zijn het externen met praktijkervaring die hun kennis delen. Nieuwe evoluties volg je op de voet. Experts binnen en buiten de hogeschool diepen thema’s uit zoals duurzame woningen en recente bouwmaterialen.

Welke vakken heb je?

Het studieprogramma van de gewone dagstudent heeft drie jaren en zes semesters. In elk semester staat een praktijkgebonden opleidingsonderdeel centraal. Onderstaand overzicht van je vakken geeft je de studiepunten of het ‘gewicht’ van de vakken. Het overzicht is opgedeeld in leerlijnen en semesters.

Wil je meer weten over de vakken die je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

Hoe verloopt een academiejaar?

 • We starten de derde week van september.
 • Per semester zijn er twaalf lesweken en 4 examenweken.

Onderstaand schema geeft je een globaal overzicht van een academiejaar. De juiste data per academiejaar vindt u terug via deze link

Ervaring in het buitenland

In het derde jaar kan je internationale ervaring opdoen tijdens een Erasmusuitwisseling door het eerste semester aan een buitenlandse hogeschool te volgen. Zo’n verblijf in het buitenland in een ander onderwijssysteem is bijzonder leerrijk en maakt je opleiding nog boeiender.

“Een groot voordeel van de bouwopleiding van LUCA is dat je niet gepusht wordt in een bepaalde richting. Je wordt vrijgelaten om je stage af te leggen in het gebied dat je het best ligt. Dat kan op een werf zijn, maar ook in een bureau als tekenaar of verkoper. Wat ik ook echt tof vind, is dat er dankzij onze kleine klasgroepen een goeie band is tussen de studenten onderling maar ook tussen docenten en studenten. Als je naar de les komt tenminste (lacht). En dan is er iets dat echt geen enkele andere bouwopleiding te bieden heeft en dat is de locatie, dichtbij het centrum van een grootstad. Super, zowel op educatief, cultureel, als op recreatief vlak!”

Stijn Goeminne (student)

Opleiding via VDAB 

Al vele  jaren heeft Vlaanderen een structureel tekort aan bouwkundigen. Het is één van de grootste knelpuntberoepen. Daarom ging LUCA een bijzondere samenwerking aan met VDAB.

Je kan als werkzoekende je bijscholen voor  een job als werfleider, calculator of technisch tekenaar.  Je behaalt het vereiste diploma via de drie jaar durende bacheloropleiding Bouwkunde van LUCA en behoud je uitkering. Zo verwerf je de competenties én het vereiste diploma, zonder inkomensverlies.

De opleiding via VDAB volgt hetzelfde lesprogramma als de opleiding Bouw in dagonderwijs.

Meer info over het VDAB-traject

Extra info over de werking van het traject van VDAB vind je op vdab.be/mijnvdab/opleidingen. Voer je keuze van opleiding in, vink "werkzoekende" aan bij "doelgroep", klik het veldje "alle zoekopties" open, klik daar bij regio "Brussel" aan en je komt op de juiste pagina.

Wat heb je nodig?

Je kan gebruikmaken van de computers in onze leslokalen. Toch is een eigen laptop aan te raden. Aangezien je moet werken met tekenprogramma’s zoals Revit kijk je best eens naar de system requirements. Alle software die je nodig hebt tijdens je opleiding wordt aangeboden via Academic software. Dit pakket kan je op drie verschillende computers installeren.

Hoeveel kost de opleiding?

Voor je opleiding betaal je per jaar een vast bedrag voor de administratieve kosten en daarboven nog een bedrag afhankelijk van het aantal studiepunten dat je opneemt. De bedragen hiervan zijn vastgelegd door de overheid.

Daarnaast betaal je aan LUCA nog extra studiekosten per academiejaar. Deze extra studiekosten worden gebruikt om onder andere alle software nodig voor de opleiding te financieren en bedraagt ± 200€ / academiejaar

De exacte bedragen voor de opleiding zijn terug te vinden via deze link.

Al het studiemateriaal (cursussen ed...) zijn inbegrepen. Enkel de aankoop van een laptop is mogelijks nog een extra kost.

Starten met de opleiding
 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit zonder tegenslagen in juni of september van het academiejaar waarvoor je je inschrijft) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld.
 • Je voldoet aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info >
 • Het verloop van de examens per vak vind je terug op de respectievelijke ECTS-fiches.

Waar heb je les?

Verkort traject

Ben je minder sterk in theorie of wil je snel aan de slag na een verkorte opleiding? Dan kan je de opleiding Bouwkundig Assistent volgen.

In deze opleiding hebben wij 2 trajecten gemaakt:

Tijdens deze modulaire opleidingen krijg je een degelijke bouwkundige vorming met veel aandacht voor de bouwtechnische aspecten, bouwkundig tekenen en projectbeheer. Hiermee bereid je je perfect voor op een job als bouwkundig tekenaar of als adjunct-werfleider. Wil je de bacheloropleiding later toch volledig volgen, dan heb je vrijstellingen voor de vakken die je met succes hebt afgelegd.

Contact

Contacteer ons. 

Johan Meesen – Coördinator
johan.meesen@luca-arts.be
+32 491 16 19 26

Campus Sint-Lukas
Paleizenstraat 70
1030 Brussel

+32 2 250 11 00
info.sintlukas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Zeker van een job

Dankzij de grondige technische vorming en de hoge dosis praktijkervaring die je meekrijgt tijdens de opleiding, ben je na je studies breed inzetbaar in de hele bouwsector. Omdat er een groot tekort is aan dit profiel kan je gegarandeerd meteen aan de slag.

Onze afgestudeerden vinden na hun opleiding onmiddellijk een job als

 • werfleider
 • bouwkundig tekenaar
 • BIM-coördinator
 • ordercalculator
 • salesmedewerker
 • technisch adviseur
 • ...

Uit cijfers van VDAB blijkt zelfs dat 99% van de professionele bachelors Bouw binnen het jaar werk heeft. Daarmee behoort onze opleiding tot de top 10 van de meest begeerde diploma’s op de arbeidsmarkt. Bijna 100% garantie op werk, er zijn weinig opleidingen die dat kunnen beloven.

Er zijn heel wat vacatures binnen de bouwsector. Alleen al via VDAB vind je een uitgebreid overzicht. Ook op onze vacatureblog kan je terecht voor interessante jobaanbiedingen in de bouwsector.

Video

Voortzetten studies - schakelprogramma naar een masteropleiding

Wil je na je opleiding nog verder studeren, dan bestaan er heel wat mogelijkheden. Zo kan je onder andere overschakelen naar een masterdiploma Architect of Industrieel Ingenieur Bouwkunde in één tot twee jaar.

Meer info hierover vraag je best op bij de instellingen die deze masteropleidingen organiseren. De mogelijke trajecten die je kan doorlopen vind je ook terug op deze pagina.

Een verrassend veelzijdige job

"Na enkele interims ben ik bij de Brandweer van Brussel beland. Ik vond er als preventie-assistent een job die verrassend veelzijdig en uitdagend is. We geven adviezen bij milieu-, uitbatings- en stedenbouwkundige vergunningen, mijn job brengt me dan ook overal. We bestuderen niet alleen plannen, maar ook gebouwen, stookplaatsen en sites. Mijn opleiding Bouw was ideaal: de kennis van gebouwen, hoe ze gezet worden … het kwam al allemaal van pas."

- Vincent Mendes Neves, preventie-assistent bij de brandweer

Voorbereidende cursussen

Kreeg je minder dan vier uur wiskunde tijdens je secundaire studies? Heb je twijfels over je wiskundeniveau? Dan kan je via Toledo een online herhalingscursus wiskunde volgen.
Ook studenten die enkel hun kennis willen opfrissen zijn meer dan welkom. De cursus is bovendien gratis. Op die manier kan iedereen nog voor de start van het academiejaar goed voorbereid aan de opleiding beginnen.

Wie interesse heeft voor deze cursus krijgt na een mail naar johan.meesen@luca-arts.be met onderwerp “Herhalingscursus Wiskunde” de nodige instructies om toledo-toegang te bekomen als gast-gebruiker. 

Daarnaast richten wij ook in de eerste week van het academiejaar een herhalingscursus wiskunde in. Hier behandelen wel alle onderwerpen die je zeker moet weten/kennen voor het starten van de opleiding.

Dit jaar gaat deze cursus door op dinsdag 19/09 (9u00 - 12u00) - woensdag 20/09 (9u00 - 12u00) en donderdag 21/09 (13u00 - 16u00)

Wil je minder dan drie jaar studeren of ben je minder sterk in theorie, informeer dan naar de opleiding voor Bouwkundig Assistent (dagonderwijs) of de modules Werfleider of BIM coördinator (avondtraject) die we ook organiseren.

Ook in afstandsonderwijs

Ons alternatief op het klassiek dagonderwijs

Je kan de opleiding Bouw ook volgen via afstandsonderwijs. Hierbij krijg je een flexibel studietraject, afgestemd op het werkritme van iemand die professioneel actief is. De klassieke lessen worden vervangen door een combinatie van digitaal onderwijs, zelfstudie en opdrachtgestuurd onderwijs. Heb je vragen, dan kan je altijd terecht bij de docent, online of tijdens de maandelijkse contactmomenten. Naast de traditionele cursusnota's en de bijkomende informatie die via Toledo wordt aangeboden, zijn verschillende colleges volgbaar via filmopnamen.

Alle beschikbare informatie wordt via de digitale leeromgeving Toledo doorgegeven en aangekondigd.

Het studieprogramma is opgedeeld in 2deel trajecten (BIM-coördinator of Werfleider) verdeeld over vier jaren of acht semesters.

Na het behalen van de credits voor de basismodule van een deeltraject ontvang je reeds een getuigschrift voor dit traject. De vervolmaking geeft u het volwaardige diploma prof bach in de bouw.

Onderstaand schema geeft je een overzicht van de vakken.

INSCHRIJVEN voor afstandsonderwijs.

Je docenten

De docenten die jullie begeleiden bij de opleiding zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied en zijn naast hun taak als docent ook nog allemaal actief in het werkveld.

Ze zijn als architect of als ingenieur betrokken bij bouwprojecten over heel Vlaanderen. Ze kennen de bouwwereld van vandaag dus erg goed en doorspekken hun lessen met voorbeelden uit de praktijk. Hun ruime professionele ervaring garandeert bovendien een breed gamma aan expertise.

Docenten

Opleidingshoofd: arch. Peter Gillis

Architecten: Tijl Beyl, Filip De Mulder, Quinten Foccaert, Peter Wyndaele, Sigrid Decramer

Ingenieurs: Christophe Ryckeboer, Kris Cverle, Peter Seynaeve, Gert Van Tichelen, Johan Meesen

Landmeter: Freek De Hovre

Wiskundige: Walter Mommaerts

Filosoof: Johan Teirlinck

Bedrijfsleider: Patrick Coucke