Keuzetraject in de Master audiovisuele kunsten
1 jaar / 60 studiepunten / Engels
Campus Brussel / Sint-Lukas

Film Master

Academische Master / International Master

De MA in filmmaken biedt een full-time studieprogramma waarin studenten hun opleiding tot professioneel filmmaker kunnen vervolledigen. De individuele, creatieve praktijk en de eigen verbeelding staan centraal en leiden tot het afstudeerproject dat bestaat uit een single-screen filmwerk en een begeleidend essay. Het academische programma verwelkomt zelfstandige studenten met interesse in verscheidene vormen van hedendaagse cinema en audiovisuele kunsten.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het MA-programma legt grote nadruk op de interactie tussen schoolaanbod en engagement van de studenten. Het bouwt verder op de vaardigheden en kennis verzameld in een film- of audiovisiuele bacheloropleiding en biedt geen specifieke vakken in filmregie, acteerregie of scenarioschrijven aan. Binnen het ruime raamwerk van cinema (inclusief arthouse film, kunstenaarsfilm, diverse documentaire filmpraktijken en niet-generisch mainstream filmmaken) reikt de opleiding een gevuld programma aan van verplichte activiteiten. Workshops, masterclasses, seminaries, lezingen, ontmoetingen met filmmakers en audiovisuele kunstenaars, groepsgesprekken en -presentaties en filmvertoningen bekleden een waaier aan posities in het hedendaagse veld van cinemaculturen en audiovisuele kunsten. De studenten dragen hun kennis, ideeën, gevoeligheden, vaardigheden, ambities en motivaties bij. Tijdens regelmatige peer-to-peer sessies doen zij aan elkaar verslag van de voortgang van hun afstudeerproject. Via de input van het programma en voortdurende dialoog met hun tutors , docenten en medestudenten ontwikkelen zij een genuanceerde, kritische woordenschat waarmee precieze vragen en antwoorden kunnen worden geformuleerd op weg naar de vertoning van een persoonlijk, afgewerkt audiovisueel afstudeerproject. Dit single-screen filmwerk demonstreert de handtekening van zijn maker en de beheersing van vaardigheden in filmmaken.

Video

Mars, Oman, Vanessa del Campo - selectie Visions du Réel 2019

Het programma nodigt uit om dieper in te gaan op de mogelijkheden en moeilijkheden die opduiken wanneer studenten/toekomstige filmmakers creatieve arbeid verrichten en ontwikkelen. Er bestaat geen hiërarchie tussen fictie, documentaire en experimentele filmpraktijken. Integendeel, het programma helpt de studenten om zich te positioneren in filmpraktijken naar eigen keuze en hun artistieke intenties beter te begrijpen via de verwezenlijkingen van anderen. Het laat studenten kennis nemen van zowel verschillende strategieën en tactieken als van diverse kennis en vaardigheden die deel uitmaken van de realistatie en productie van audiovisueel werk. De individuele praktijk staat in het centrum van de opleiding: een continu, zelfstandig werkpatroon dat de dialoog over zijn inhoudelijke, technische en practische dimensies opzoekt met tutors en medestudenten.

Het academische MA-programma is onderdeel van de kunsthogeschool. De studenten onderzoeken film- en andere visuele culturen alsook mediageschiedenissen in maatschappelijke context. Zij ontwikkelen spreek- en schrijfvaardigheden dat hen in staat stellen om helder te communcieren over eigen en andermans creatieve praktijken. Het aanscherpen van cultuurkennis en -gevoeligheden gebeurt in relatie tot de filmpraktijken van de studenten binnen een onderzoekskader dat klaslokaal en filmset, theorie en praktijk, denken en doen elkaar ziet aanvullen. 

Video

Sons of No One, Hans Vannetelbosch - VAF Wildcard Fictie winnaar 2017

Seminars

Seminars maken deel uit van de masteropleiding. LUCA heeft een bijzonder rijk en gediversifieerd aanbod aan research seminars die gevoed wordt door de onderzoekseenheden van onze campussen uit Brussel, Gent, Genk en Leuven. Iedere campus heeft zijn eigen onderzoekers, onderzoekstradities en focus. Samen met je coördinator selecteer je twee seminars die  aanleunen bij jouw ambities. Je kan hierbij ook kiezen uit seminars die aangeboden worden door de KU Leuven of haar associatiepartners.

Samengevat

 • De éénjarige artistieke master kan je in het Nederlands of in het Engels volgen
 • Auteurscinema: je ontwikkelt een unieke signatuur als filmmaker.
 • Je schrijft een scriptie en maakt je eigen film. Via seminars, lezingen en masterclasses krijg je feedback en input van binnen- en buitenlandse filmmakers en van medestudenten. 
 • Daarnaast is er ook aandacht voor de maatschappelijk-culturele context: je volgt hoorcolleges en lezingen over sociale, politieke en culturele thema's. Dit gaat van stedelijke evoluties over politieke uitdagingen tot het inpikken op actuele maatschappelijke debatten. Zo worden een aantal sociologische, cultuurfilosofische, sociale, politieke e.a. denkkaders aangeboden.

trailer Muidhond, Patrice Toye (2019)

Trailer Victoria, Sofie Benoot, 2020

Video
Wat heb je nodig?

Eerst en vooral verbeelding en doorzettingsvermogen. Wij verwelkomen zelfstandige studenten, die geboeid worden door bewegende beelden, cinemaculturen en audiovisuele kunsten, die willen leren, die graag en hard werken. Een camera of andere hard- en software hebben, is geen vereiste. De school biedt toegang tot een volledig uitgeruste filmstudio, montage-apparatuur en -ruimtes en een uitleendienst voor up-to-date camera-, klank- en licht-apparatuur, beschikbaar via online-reservatie. Op de campus bevindt zich een bibliotheek met een omvangrijke catalogus, inclusief een uitgebreide boekenverzameling over film, audiovisuele kunsten en beeldcultuur alsook online-toegang tot databanken en universiteitsbibliotheken wereldwijd. 

Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons : 

Paleizenstraat 70
1030 Brussel
+32 2 250 11 00

avk.brussel@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

The Jungle Knows You Better Than You Do, Juanita Onzaga - Berlin Generation 14 Plus 2017 winnaar

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Bij succesrijke beëindiging van het programma verkrijgen studenten een internationaal erkend masterdiploma in de audiovisuele kunsten dat hen toegang kan bieden tot een doctoraatstraject en/of hen in staat kan stellen om een zelfstandige filmpraktijk uit te bouwen en/of aan het werk kan stellen in de cultuurindustrieën, zoals het kunstenveld, de wereld van film, televisie, internet, e-commerce, het onderwijs en de non-profit sector.

Doorheen een bachelor- en masteropleiding in de audiovisuele kunsten verzamelen studenten een brede waaier aan expertise in filmregie, acteerregie, schrijven voor het scherm, dramaturgie, scenografie, beeld- en klankmontage en filmproductie. Zij leren om een film te realiseren van a tot z, met zichzelf in het midden van het creatieve centrum. Deze set van professionele, artistieke competenties houdt de bekwaamheid in om complexe film/kunst/media-projecten uit te voeren, te beheren en te communiceren doorheen de verschillende stadia van het maakproces. Het academische programma stelt studenten ook in staat om hun eigen filmpraktijk een plaats te geven in het kritische discours over hedendaagse cinema. Zij ontwikkelen zowel een conceptueel raamwerk als een genuanceerde woordenschat waarmee ze hun spreek- en schrijfvaardigheden kunnen aanscherpen. Wanneer zij afstuderen, stellen deze verworven denk- en doen-capaciteiten hen in staat om in het brede audiovisuele beroepsveld voor en achter de schermen te werken.

Alumni

In de voorbije decennia heeft de filmopleiding van LUCA-Sint Lukas een sterke reputatie opgebouwd in het afleveren van vele alumni die, elk op hun manier, tot de top van de Vlaamse en internationale film- en televisiewereld en kunstenveld behoren:

 • Filmmakers Bas Devos (Ghost Tropic), Fien Troch (Home), Sofie Benoot (Victoria), Adil El Arbi en Bilall Fallah (Black, Patser, Bad Boys for Life), Patrice Toye (Muidhond), Dorothée van den Berghe (Rosie & Moussa), Sahim Omar Kalifa (Zagros), Robin Pront (D' Ardennen), Juanita Onzaga (Our Song To War)
 • Tv-makers Tim Mielants (Peaky Blinders), Jonas Govaerts (Tabula Rasa), Gilles Coulier (Bevergem, De Dag), Nathalie Basteyns & Kaat Beels (Beau Séjour, Clan), Guillaume Graux (Spul), Arnout Hauben (Ten Oorlog)
 • Visual artists Anouk De Clercq, Kurt d’Haeseleer, Floris Vanhoof
 • Cameraman Frank van den Eeden (Girl, De Patrick)
 • Scriptwriters Sanne Nuyens & Bert Van Dael (De Twaalf)
 • Editor Nico Leunen (Rundskop, Beautiful Boy)
 • Producers Antonino Lombardo, Frank Van Passel, Marc Goyens

'Sint-Lukas heeft me een stem leren ontdekken die aan de wieg ligt van mijn verdere carrière. In de filmopleiding kreeg ik de vrijheid om te experimenteren, om fouten te maken, om mezelf te leren kennen. Ik heb er geleerd om kritisch te kijken naar mijn eigen werk en dat van anderen, om mijn creatieve reflexen in vraag stellen en meer genuanceerde standpunten te ontwikkelen.'

Tim Mielants, regisseur van oa. De Patrick, Peaky Blinders, Legion, The Terror, Professor T, Code 37

'De school was voor mij een plek om te experimenteren, een plek om van gedachten te leren wisselen. Ik heb enorm veel gehad aan de samenwerking met de regisseurs. Ik kan elke jonge scenarist alleen maar aanraden om zoveel mogelijk aan kortfilms te werken met je regisseur, je co-scenarist, je cameraman, je monteur, je ploeg. Ik heb op school de fundamenten gelegd van mijn latere samenwerkingen en werk nog steeds vaak met klasgenoten die ondertussen al jaren goede vrienden zijn geworden. '

Bert Van Dael, scenarist van De Twaalf

'Ik heb voor de filmopleiding aan Sint-Lukas Brussel gekozen omdat ik geïnspireerd werd door de docenten die er lesgaven.  Regisseurs zoals Fien Troch en Patrice Toye maken films die ik bewonder, ik had het gevoel dat ze mijn films in de juiste richting zouden sturen. Dat was ook zo. Door de focus te leggen op scenario en acteursregie, kreeg ik een stevige basis mee die ervoor gezorgd heeft dat ik het nodige zelfvertrouwen kon ontwikkelen als regisseur. De scenariolessen zal ik nooit vergeten. “To make a great film you need three things – the script, the script, and the script.” - Alfred Hitchcock'

Eva Cools, regisseur & scenarist van CLEO

Bekijk onze studentenfilms

Hier zie je het volledige palet aan studentenfilms doorheen de opleiding, van 1BA tot Master 

Hier kan je de Showreel van de opleiding bekijken

Je docenten

Het kernteam van het MA-programma telt filmmakers en onderzoekers in de kunsten. Lesgevers en begeleiders zijn Herman Asselberghs, Sofie Benoot, Gerard-Jan Claes, Robbrecht Desmet, Frederik Nicolai, Emmy Oost, Johan Teirlinck,  Dorothée van den Berghe, Tom Van Imschoot, Pascal Vandelanoitte, Joeri Verbesselt.

Gastdocenten vormen een belangrijk onderdeel van het veelzijdige programma: in de voorbije jaren werden masterclasses gehouden door Olivier Assayas, Ben Rivers, Bas Devos, Leni Huyghe, Maaike Neuville, Virgil Vernier, Pieter Dumoulin & Timeau De Keyser, Marine Hugonnier, Johan Grimonprez, Michael Roskam, Daniel Hui, Patrick Keiller en Bertrand Bonello.