Keuzetraject in de Master Grafisch Ontwerp
1 jaar / 60 studiepunten / Engels
Campus Brussel / Sint-Lukas

Grafisch Ontwerp MA - Keuzetraject Media & Information Design

Keuzetraject / Academische Master / International Master

De master Media & Information Design is de opleiding die studenten de mogelijkheid biedt om het nieuwe opkomende gebied van visueel onderzoek te verkennen binnen een state of the art ontwerppraktijk en om studenten grensoverschrijdend werk te laten ontwikkelen, binnen de steeds groter wordende hedendaagse beeldende kunst- en ontwerpdisciplines.

Hoe ziet de opleiding eruit?
 • Media en Information Design situeert zich op het kruispunt van media, technologie, kunst en informatie ontwerp.
   
 • Het programma stimuleert creativiteit met een focus op de hedendaagse noden van onze gemediatiseerde en interactieve digitale wereld.
   
 • Je leert er complexe informatie vorm te geven op een communicatief relevante, innovatieve, aansprekende en verhelderende manier.
   
 • De master Media en Information Design is een internationaal gerichte opleiding waar de studenten collectief en individueel in het Nederlands en/of in het Engels begeleid worden.
   
 • Een multidisciplinaire aanpak staat voorop. Naast theoretische kennisverwerving en het artistiek/technologisch onderzoek van statische en dynamische media, worden tal van deelgebieden binnen het domein van beeldende communicatie uitgebreid bestudeerd en onderzocht: grafisch ontwerp, informatie ontwerp, datavisualisatie, editoriaal ontwerp, interactief en ruimtelijk ontwerp zijn daarvan de belangrijksten. Deze samenstelling leidt vaak tot innovatieve resultaten die de gangbare communicatie-formats ver overstijgen.
   
 • De aard en de inhoud van de masterproef wordt op initiatief van de student en in overleg met de docenten vastgesteld. De vrijheid en het nemen van verantwoordelijkheid staan centraal in deze academische onderzoeksgerichte opleiding.
   
 • Vele alumni zetten na de masterstudie hun academische carrière verder via een doctoraatstraject. Anderen zijn succesvol in hun carrière als vormgever, kunstenaar, onderzoeker, web designer, system developer/thinker, onderwijs, visual journalism.

Op onze blog https://media-information-design.be vind je een selectie van de meest opmerkelijke ontwerpen die gemaakt werden door studenten van Media & Information Design.

Het masterprogramma

De masterproef

De masterproef bestaat uit een zelfgekozen artistiek project. Je realiseert dit werk en presenteert het aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert het met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van je  artistieke discipline. Voor je masterproef kan je gebruikmaken van technische en productionele ondersteuning op onze campus en doe je een beroep op het advies van de studiebegeleiders. Toch bewijs je met je masterproef dat je in grote mate zelfstandig werkt.

Seminars

Seminars maken deel uit van de masteropleiding. LUCA heeft een bijzonder rijk en gediversifieerd aanbod aan research seminars die gevoed wordt door de onderzoekseenheden van onze campussen uit Brussel, Gent, Genk en Leuven. Iedere campus heeft zijn eigen onderzoekers, onderzoekstradities en focus. Samen met je coördinator selecteer je twee seminars die  aanleunen bij jouw ambities. Je kan hierbij ook kiezen uit seminars die aangeboden worden door de KU Leuven of haar associatiepartners.

Wat heb je nodig?
 • Diverse schets- en tekenmaterialen
 • Een laptop om met verschillende grafische toepassingen te kunnen werken. Deze bevat minimaal een i7 quadcore processor van de laatste generatie, 16 gigabite geheugen en een solid state drive van 256 gigabyte. Bij voorkeur heb je een laptop met een i9 quadcore processor, 32 gigabite geheugen en een solid state drive van één terabyte.
 • Het grafisch softwarepakket Adobe Suite kan je via de school installeren en zit reeds in je inschrijvingsgeld vervat.
 • Printers en scanner zijn aanwezig in onze ateliers en hoef je dus niet aan te kopen.
Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Wil je starten met een Master opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor de MASTER ASSESSMENT  

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons : 

Paleizenstraat 70
1030 Brussel
+32 2 250 11 00

bk.brussel@luca-arts.be

facebook and instagram

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

De nood aan ontwerpers die complexiteit niet uit de weg gaan en de mogelijkheden van het digitale tijdperk omarmen is groter dan ooit. Het transdisciplinaire karakter van onze opleiding staat garant voor heel diverse toekomstperspectieven. Na hun studies vinden onze studenten vlot hun weg in de creatieve of artistieke sector: grafische ontwerpbureaus, web-ontwerpbedrijven, mediabedrijven (pers, televisie, magazines, events), uitgeverijen, data visualisatie bedrijven, enz. Daarnaast gaan onze studenten ook vaak autonoom aan de slag als grafisch ontwerpers, information of interface designer, editoriaal ontwerper, data- of mediakunstenaars.

'Het is de enige opleiding in Vlaanderen die zich focust op Media & Information Design. Je leert er echt "door een bril van informatie" te kijken. Ik zie het als een opleiding waarin de vooruitgangsgedachte, heldere communicatie en technologie een belangrijke plek krijgen. Ik heb er enorm veel opgestoken.'

Thomas Roelens (oud-student en Information Designer bij de krant De Tijd.)

'It took me years to understand it but the assignment to visualize The Periodic Table of Elements was the starting point of my career as data visualization designer. Even if it was not clear for me at the time, I was playing with data and its organization for the first time and I never stopped since.'

Giovanni Magni (oud-student en nu Head of Design bij Accurat, Studio for Data Visualization Design, Research and Innovation - Milaan)

.
Je docenten

Je docenten zijn grafisch ontwerpers, information designers, typografen, mediakunstenaars, data visualizers, webdesigners, onderzoekers en theoretici. Zij stimuleren je om kritisch tegenover je eigen werk te staan en uitgebreid te onderzoeken wat andere ontwerpers, kunstenaars of theoretici in ons vakgebied doen, denken of beteken. Ze leren je hoe je duidelijk over je werk communiceert en hoe je je beslissingen onderbouwd.

Tal van experts begeleiden je in de praktijkateliers: Sandy Claes, Boris Debackere, Steven Devleminck, Peter Jacquemyn, Tom Pijnenborg, Johan Van Looveren, Bart Vandeput en Klaas Verpoest. Technische begeleiding krijg je van Jan Pillaert en Jan Duerinck.

Theorie wordt gedoceerd door Sandy Claes, Boris Debackere, Steven Devleminck, Liesbeth Decan, Peter Degraeve, Volkmar Mulheis, Lut Pil, Johan Teirlinck en Johan Van Looveren. 


Externe expertise

 • Daarnaast nodigen we regelmatig buitenlandse gastdocenten uit om workshops of lezingen over specifieke expertise te geven. Om er enkelen te noemen: Johannes Bergerhausen (D), Irma Boom (NL), Catalogtree (NL), Peter Crnokrak (UK), Rose Epple (D), Joost Grootens (NL), Brody Neuenschwander (B), Stefania Passera (IT), Gerlinde Schüller (NL), Andrew Vande Moere (B) en Underware (NL).
 • Oud-studenten delen hun ervaringen over het professionele werkveld met studenten tijdens onze jaarlijkse ‘DIP-Talks’-avond. Ook alumni zijn hierop welkom.