Afstudeerrichting in de Bachelor muziek
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Muziektherapie

Academische Bachelor / Exchange Programme

Dat muziek balsem is voor de ziel weten we allemaal. Met Muziektherapie (een unieke opleiding) gaan we nog een stapje verder.  Door het unieke samenspel van muziek, psychotherapie en wetenschap wordt de helende kracht van muziek volop aangeboord.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je wordt opgeleid tot een professioneel musicus die de kunst van het improviseren op verschillende instrumenten zo goed beheerst dat deze kan worden ingezet in de therapeutisch-muzikale relatie met patiënten. 

In de eerste fase van de opleiding ligt de klemtoon op de muziek, maar gaandeweg krijgt de klinisch therapeutische vorming meer gewicht. Het tweede masterjaar wordt volledig in beslag genomen door een klinische stage in een psychiatrisch ziekenhuis of een andere zorgverlenende instelling. De studie wordt afgesloten met het voorleggen van een eigen muziektherapeutisch onderzoek in de masterproef.

MASTERCLASSES, SYMPOSIA EN INTENSE PRAKTIJKERVARINGEN

Een masterclass met een topinstrumentalist, workshops waar internationaal gerenommeerde muziektherapeuten en -pedagogen in dialoog gaan met onze studenten ... De opleiding organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Hierdoor kom je in contact en kan je samenwerken met muziekexperts van buiten onze hogeschool. De muziekpraktijk staat centraal tijdens je leven op onze campus. Je musiceert niet alleen tijdens je praktijklessen of zelfstudie, we stimuleren je om ook zoveel mogelijk te participeren aan de optredens in onze ensembles, koren en orkesten. Ten slotte werk je ook mee aan prestigieuze artistieke producties. Deze ervaringen vormen je tot een teamspeler.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

INTERNATIONALE ERVARING

Vanaf het eerste jaar Master kan je je opleiding in overleg met je docenten ook uitbreiden en internationale ervaringen opdoen via diverse uitwisselingsprogramma’s. Hiervoor kan je een beurs verkrijgen.

Starten met de opleiding
  • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit in september 2020) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld. 
  • Je voldoet aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info >

TOELATINGSPROEVEN

Om te beginnen aan de opleiding Muziek moet je slagen voor de artistieke toelatingsproef.

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons:

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
+32 2 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Vanuit LUCA dragen we kwaliteit hoog in het vaandel.

In het kader van ons algemeen Kwaliteits-kader KOPERA stellen wij graag alle Kwaliteitskenmerken van de opleiding Muziektherapie samen met de proces-planning aan je voor op de pagina onderwijskwaliteit.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

"Tot op de dag van vandaag blijft de opleiding muziektherapie bij mij doorwerken, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Door contacten met collega’s wereldwijd blijkt ook dat het parcours dat je hier als student kunt doorlopen wereldwijd zeer concurrentieel is. De intense combinatie van musiceren, improviseren, projectweken, stages en theoretische onderbouw maakt van deze opleiding een parel in zowel het muzikale als (muziek)therapeutische landschap. Ik kan enkel toejuichen dat onderzoek ondertussen ook een stevige plaats heeft gevonden in het curriculum. Het zijn vijf verrijkende jaren geweest die mijn leven blijvend kleuren."

Nele Fiers - voorzitter Beroepsvereniging voor Muziektherapie

Uit studies van de VDAB blijkt dat 90% van de afgestudeerden Muziek binnen het jaar aan het werk is.

Afgestudeerde muziektherapeuten zijn voornamelijk werkzaam in de zorgsector: in psychiatrische centra, centra voor kinderen of volwassenen met een mentale beperking, in de ouderenzorg… Muziektherapeuten worden ook als experten ingezet in het aangepast muziekonderwijs voor kinderen/jongeren met een beperking.

Daarnaast kan een muziektherapeut ook aan de slag in een zelfstandige praktijk.

Je docenten

In onze muziekopleiding is je eigen persoonlijkheid het vertrekpunt. Bij je groeiproces zijn je docenten geen leraren die werkwijzen opleggen, maar coaches die je helpen om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Voor onze docenten bestaat er geen mooiere uitdaging dan je te ondersteunen en te inspireren. In het begin lopen ze vóór je, dan naast je en op het eind van je studie loop jij voorop.