Arthur Defoor zittend op de knieën aan het werk in zijn atelier rondom zijn schilderijen.
Keuzetraject in de Bachelor Beeldende Kunsten
3 jaar / 180 studiepunten / Engels
Campus Gent / Sint-Lucas

Schilderkunst

Academische Bachelor / Exchange Programme

Ondanks haar lange traditie blijft de schilderkunst zichzelf steeds opnieuw uitvinden. In het atelier Schilderkunst liggen het onderzoekend tekenen en schilderen, met een bijzondere aandacht voor de waarneming, aan de basis van een persoonlijke picturale ontwikkeling. Vanuit het bewust kijken leer je beeldend denken en handelen. In het atelier ontwikkel je een eigen visie op het tweedimensionale vlak en een bijzondere picturale vertaling van je kijk op de werkelijkheid. Door het verkennen van andere media verscherp je je visie op schilderkunst.

De ateliergebonden modules helpen je technische skills te ontwikkelen en zorgen voor een reflectie op je werk en een verdieping in de geschiedenis van de schilderkunst. Gedurende het Academiejaar organiseren we vanuit het Atelier uitstappen naar Musea en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Er is een werkweek waar we intensief rondom een bepaalde opdracht werken en er worden gastdocenten uitgenodigd in het 2 e en 3 e bachelor. Ook staan diverse atelierbezoeken aan kunstenaars op het programma.

Aurore
Hoe ziet de opleiding eruit?
Svelte Thys knielend aan het werk aan landschappelijk schilderij

Instagram: https://www.instagram.com/lucaschilderkunstgent/

website atelier schilderkunst: https://www.lucaschilderkunstgent.be

1 e bachelor:

De opstart van het atelier is met verschillende opdrachten vanuit de waarneming. Er wordt gewerkt met eigen opstellingen van hedendaagse objecten, de atelier ruimte en het zelfportet. Verschillende facetten van het schilderen komen aan bod zoals tonaliteit / compositie / kleur / materie…. Het schilderen wordt ondersteund door het tekenen. In het 1 e bachelor ligt de nadruk meer op het technische aspect en de beeldelementen dan op het inhoudelijke aspect van het beeld. De modules geven je een inzicht in de technische aspecten van het schilderen en dienen ter ondersteuning van de praktijk. In het 1 e bachelor krijg je de vrijheid om het medium schilderkunst voluit te ontdekken. Na de opstart in het 1 e semester vanuit de waarneming krijg je de vrijheid om in het 2 e semester ook andere media te ontdekken of rond een zelf gekozen thema te werken.

2 e bachelor:

In het tweede bachelor werk je verder op je verworvenheden van het eeste bachelor jaar. De beelden worden nu ook meer inhoudelijk besproken en geduid en kunnen nog steeds vanuit de waarneming vertrekken. Je kan ook de keuze maken om vanuit fotografisch beeldmateriaal of je verbeelding te starten. Je werkt nu persoonlijk verder aan een eigen beeldtaal met voldoende ruimte voor experiment om het rijke medium die schilderen is te exploreren. Er wordt nog geen eenduiding thema verwacht. Verkenning staat voorop. Je blijft je technische vaardigheden verfijnen en staat open voor andere media. In de werkweek schilder je een week lang naar levend model. De ondersteunende modules geven je meer inzicht in de geschiedenis van de schilderkunst, samen met atelier- en theorie docenten bespreek je schilderijen in musea en tentoonstellingen. Zo kom je in contact met de rijke geschiedenis van de schilderkunst van Lascaux tot heden.

3 e bachelor:

De aandacht komt nu volop op je eigen praktijk te liggen. Je werk naar een coherent geheel / thema toe waarbij je werk een uitdrukking is van je persoonlijkheid, interesses en fascinaties . Er wordt verwacht dat je de verworvenheden van de voorbije twee jaar kritisch kan toepassen op beelden die een samenhang vertonen. Andere media kunnen daar ook een rol in spelen. Je krijgt de nodige ruimte om zijpaden te betreden en je op deze manier te herbronnen. De modules zijn gericht op de presentatie van je werk. Een aspect dat nu ook aan bod komt binnen de atelierwerking. In het 2 e semester wordt er Extra-Muros een groepstentoonstelling georganiseerd. De tentoonstellingruimte ‘De Mitte’ in het atelier dient als een testcase om je eigen werk te presenteren.

Masteropleiding

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in onderwijs? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Adrian Krajcovic
Modelschilderen 2 e bachelor
Vic aan het werk aan een metersgroot zelfportret, staand met felle kleuren.
stilleven met flessen 1 e bachelor schilderkunst
Pieter zitten met koptelefoon aan het werk voor muur met schilderijen van liggende mensen
kaat lens
over schilderen in Hamburg
expo schilderkunst Carré
Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Waar heb je les?

  • Alexianenplein 1 & 2, 9000 Gent (Hoofdadres) De binnenstad van Gent is een lage-emissiezone.
    Check of je wagen toegelaten is op lez.gent
  • Hoogstraat 51, 9000 Gent
  • Campus Ter Beken, Beekstraat 1-3, 9030 Mariakerke
  • Leiekaai 18, 9000 Gent

Campus Gent
Alexianenplein 1
9000 Gent
+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Contact

Contacteer ons. 

 Vakvoorzitter Robin Vermeersch robin.vermeersch@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Toekomstperspectieven

Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld. Sommigen ontwikkelen geleidelijk aan hun eigen artistieke praktijk en werken ondertussen als assistent voor kunstenaars, helpen bij de opbouw van tentoonstellingen of combineren hun artistieke praktijk met deeltijds werk. Sommigen komen terecht in de culturele sector of geven les in het onderwijs. Anderen zetten hun studie elders verder en halen een aanvullend diploma.

'Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom.'
Vincent Van Gogh

'Een schilder schildert om zichzelf leeg te maken van zijn gevoelens en manieren van zien.'
Pablo Picasso

'Wanneer ik met groen schilder, betekent het niet gras; wanneer ik met blauw schilder, betekent het niet de lucht.'
Henri Matisse

'Studio Ghosts: When you're in the studio painting, there are a lot of people in there with you - your teachers, friends, painters from history, critics... and one by one if you're really painting, they walk out. And if you're really painting YOU walk out.'

Philip Guston

Alumni schilderkunst:

Bram Demunter, Berlinde De Bruyckere, Pieter Vermeersch, Peter Buggenhout, Loïc Van Zeebroeck, Benoit van Innis, Leo Copers, Antoine Goossens, Mario De Brabandere, Elke Van Kerckvoorde, Peter Lagast, Marc Palmer, Bent Van Looy, Gabriel Rios, Ruth Van Haren Noman, Dieter Durinck, Klaas Vanhee, Mathieu Ronsse, Vadim Vosters, Liesbeth Van Heuverswijn, Frank Van Hiel, Svelte Thys, Marie Cloquet, Bart De Clercq, Eva Vermeiren, Stephanie Leblon, Dennis Ceylan, Pieter Chanterie...

Je docenten