Studievoortgang Mijlpalensysteem

Je schrijft in het academiejaar 2023 - 2024 voor het eerst bij LUCA in voor een bacheloropleiding. Of je keert na een studieonderbreking terug naar de eerste fase van een bacheloropleiding. Jouw focus zal dan eerst en vooral moeten liggen op het bereiken van de eerste mijlpaal. Je slaagt wanneer je voor alle opleidingsonderdelen van de eerste fase van de gekozen bacheloropleiding een voldoende behaalt of wordt gedelibereerd door de examencommissie.

Dit mijlpalensysteem helpt je dus om binnen een redelijke termijn je diploma te behalen. Uiteraard helpen docenten en studiebegeleiders jou om je studievoortgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, je slaagkansen realistisch in te schatten en samen met jou de uitdagingen aan te pakken.

Hoe werkt het?

Als je in het academiejaar 2023-2024 met je bachelortraject start of na onderbreking terugkeert, dan wordt jouw traject gekenmerkt door drie mijlpalen.

 • Eerste mijlpaal: behalen van alle opleidingsonderdelen van het mijlpaalpakket
 • Tweede mijlpaal: behalen van het bachelordiploma
 • Derde mijlpaal: behalen van het masterdiploma

Het mijlpaalpakket omvat alle opleidingsonderdelen van de eerste fase van je bachelortraject. Voor ieder opleidingsonderdeel ervan krijg je twee inschrijfkansen. Dat betekent dus dat LUCA je wil motiveren en ondersteunen om je eerste mijlpaal in één of maximaal twee jaar te behalen.

Hoe bereik je de eerste mijlpaal?

Je bereikt de eerste mijlpaal als je alle opleidingsonderdelen uit je mijlpaalpakket hebt verworven. Dit kan door:

 1. te slagen voor alle opleidingsonderdelen (resultaat voor elk opleidingsonderdeel ten minste 10/20)
 2. te slagen met deliberatie door de examencommissie op basis van volgende criteria:
  • deliberatie voor maximaal 12 studiepunten voor opleidingsonderdelen waarvoor je minstens een 8 of 9 behaalde OF deliberatie voor één opleidingsonderdeel waarvoor je een 7 behaalde;
  • op voorwaarde dat je van alle opleidingsonderdelen uit je mijlpaalpakket examen hebt afgelegd;
  • op voorwaarde dat je voor de opgenomen opleidingsonderdelen uit je mijlpaalpakket een gewogen gemiddelde van minimaal 50% hebt behaald (= mijlpaalpercentage).

Eerste mijlpaal behaald

Dan kan je door naar de volgende bachelorfase. Bovendien beschik je voor de rest van je bachelortraject over 12 studiepunten tolerantiekrediet dat je zelf kan inzetten. 

Eerste mijlpaal niet behaald

Dan mag je een tweede academiejaar starten waarin je voor de resterende opleidingsonderdelen uit je mijlpaalpakket moet slagen. Wil je eventueel al enkele opleidingsonderdelen opnemen uit de tweede bachelorfase, dan mag je individueel studieprogramma (=ISP) in totaal maximum 60 studiepunten tellen. Ga zeker in overleg met je trajectbegeleider om een haalbaar ISP samen te stellen.

Heb je aan het einde van het eerste academiejaar minder dan 30% van de opgenomen studiepunten van jouw mijlpaalpakket behaald, dan mag je de opleiding niet verderzetten. Je trajectbegeleider kan je dan helpen bij de oriëntering naar een andere opleiding die beter bij jou past. 

Heb je aan het einde van het tweede academiejaar het volledige mijlpaalpakket niet verworven, dan krijg je een weigering van 6 jaar voor deze opleiding in elke Vlaamse instelling hoger onderwijs. Helaas geen gemakkelijke boodschap om te krijgen, maar wel de realiteit. Je kan steeds bij je trajectbegeleider terecht voor een gesprek.

FAQ

In 2023-2024 moet ik opleidingsonderdelen uit de eerste fase hernemen, val ik onder het mijlpalensysteem?

Volgde je in 2023-2024 een eerste fase van een bacheloropleiding bij LUCA, dan blijven voor jou de oude regels van studievoortgang van kracht.

Wat als ik voor de eerste keer start met een schakelprogramma bij LUCA School of Arts in 2023 - 2024? 

Je moet geen mijlpaal behalen, maar je volgt wel de studievoortgangsregels zoals beschreven in het Onderwijs- en Examenreglement van 2023-2024.

Studenten die zich in academiejaar 2023-2024 voor het eerst in een schakelprogramma inschrijven, kunnen tijdens hun studies zelf toleranties inzetten voor 10% van de omvang van hun opleiding, op voorwaarde dat hun gemiddeld percentage minstens 50% bedraagt. Zolang het schakelprogramma niet werd behaald, kunnen ze maximaal 60 studiepunten opnemen.
Net als bij studenten die zich voor het eerst voor een bachelorprogramma inschrijven, moet je als schakelstudent op het einde van je eerste jaar minstens 30% van je studiepunten hebben behaald om de opleiding te mogen verderzetten. Je mag de opleidingsonderdelen van het schakelprogramma maximaal twee keer opnemen. Ben je na deze twee inschrijfkansen nog niet geslaagd voor één van deze opleidingsonderdelen, dan krijg je een weigering voor verdere inschrijving voor die opleiding. 

Moet ik na 1 jaar slagen?

In principe is het de bedoeling dat je na één jaar geslaagd bent voor de opleidingsonderdelen uit je mijlpaalpakket. Lukt dat niet, dan krijg je hiervoor één jaar extra de tijd. Hoe dan ook moet je na je eerste jaar tenminste 30% van je studiepunten behaald hebben. Zoniet zal je aan dezelfde opleiding niet kunnen verder studeren.

Kan ik zelf tolerantiepunten inzetten voor opleidingsonderdelen waarvoor ik niet geslaagd ben?

Zolang je je mijlpaal nog niet hebt bereikt, is het niet mogelijk om opleidingsonderdelen waarvoor je niet bent geslaagd zelf te tolereren. Wanneer je van alle opleidingsonderdelen examen hebt afgelegd en ten minste 50 hebt behaald als gemiddeld percentage, kom je wel in aanmerking voor deliberatie door de examencommissie. Enkel de opleidingsonderdelen waarvoor je ten minste een 8 of een 9 behaalde, kunnen gedelibereerd worden (of één opleidingsonderdeel waarvoor je een 7 behaalde), en dat voor maximaal 12 studiepunten in totaal. Na het behalen van de eerste 60 studiepunten krijg je 12 studiepunten tolerantiekrediet die je (onder voorwaarden) zelf kan inzetten in de rest van je opleiding.

Zijn er aangepaste regels voor studenten uit bijzondere doelgroepen?

Er wordt een aparte regeling uitgewerkt voor studenten met bijvoorbeeld een functiebeperking, topsport of werkstudent. Zij kunnen toestemming krijgen om een beperkt aantal studiepunten op te nemen. Denk je dat je in aanmerking komt voor een aangepaste regeling omwille van deze voorbeelden of om andere redenen, neem dan tijdig contact op met de zorgcoach en/of trajectbegeleider van je campus.

Algemeen beschikbare begeleiding

Binnen LUCA staat een team van docenten, studie - en studentenbegeleiders voor je klaar om je te helpen tijdens je studieloopbaan. Aarzel niet hen te contacteren wanneer je met een uitdaging wordt geconfronteerd.

Heb je vragen over: studieprogramma, welke vakken kan je opnemen, een aangepast traject afgestemd op individuele situatie, leerkrediet, toleranties en studievoortgangsmaatregelen, vrijstellingen voor een opleidingsonderdeel,…? Dan kan je terecht bij je trajectbegeleider.

Denk je in aanmerking te komen voor een beperkt pakket voor de eerste mijlpaal omwille van een functiebeperking of een andere bijzondere individuele omstandigheid, neem dan contact op met de zorgcoach van je opleiding.

De ombuds bemiddelt tussen de betrokken student, de docent en de beleidsinstanties in verband met onderwijsverzorging. In verband met examens bemiddelt de ombuds tussen examinatoren en studenten. De ombuds vervult de bemiddelingsrol in volle onafhankelijkheid.

Op zoek naar tips rond 'leren leren', notities maken, faalangst,... Neem een kijkje bij studiebegeleiding.

De studentenvoorzieningen staan je bij rond financiële hulpverlening, psychologische hulpverlening, studentenhuisvesting, voeding, mobiliteit en sport en cultuur. 

In het onderwijs- en examenreglement kan je het reglement rond de studievoortgang in detail lezen.