Afstudeerrichting in de Bachelor beeldende kunsten
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Brussel / Sint-Lukas

Vrije Kunsten

Academische Bachelor / Exchange Programme

De opleiding Vrije Kunsten van Sint-Lukas Brussel staat voor een brede waaier aan artistieke mogelijkheden. Als student ben je vrij om je te ontwikkelen binnen de verschillende disciplines van de hedendaagse kunst: naast schilderkunst, sculptuur, vrije grafiek, tekenen en mixed media is er ook ruimte voor een vrije, interdisciplinaire of projectmatige aanpak. Er bestaan geen "schotten" meer tussen de diverse ateliers.

Hoe ziet de opleiding eruit?
  • In het atelier Vrije Kunsten werk je binnen een of meerdere media, volgens zelf ontwikkelde ideeën en concepten
  • Je neemt deel aan workshops, atelierbezoeken door kunstenaars of andere professionelen uit het artistieke veld, tentoonstellingsbezoeken en binnen- en buitenlandse reizen
  • Theorievakken als kunstgeschiedenis, filosofie en kunsttheorie verruimen je kennis van de moderne en hedendaagse kunst en dwingen je kritisch te reflecteren over de positie van de kunstenaar en de maatschappelijke context van de kunst

Bacheloropleiding 

In de driejarige bacheloropleiding oriënteer je je vrij binnen het hele veld van de vrije kunsten en ontwikkel je stapsgewijs een eigen positie. 

  • In het eerste jaar krijg je voornamelijk een introductie in basistechnieken, processen, onderzoeks- en leermethoden. Daarnaast leer je je artistieke werkzaamheden kritisch te bevragen en te toetsen aan relevante criteria. Je doorloopt verschillende projecten en workshops. Een specifieke discipline, methodiek, of thema zijn daarbij meestal het vertrekpunt. 
  • In het tweede jaar komt er meer ruimte voor vrij werk. Je leert een zelfstandig artistiek traject uitzetten, met eigen accenten, onderzoeksvragen en procesbenaderingen. Daarnaast werk je aan collectieve projecten. 
  • Het derde jaar heeft een bijzonder internationaal karakter. Je kunt zelf een semester naar het buitenland gaan in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma; of je ontmoet buitenlandse studenten die een half jaar naar Brussel komen. Deze ervaringen verruimen je blik en dragen bij aan je vorming als kunstenaar. Je werkt intensief aan je bachelorproef waarmee je aan het eind van het jaar het artistiek niveau van een beginnend autonoom kunstenaar bereikt.

Masteropleiding

De masteropleiding vrije kunsten is een verdiepende opleiding met een intensief programma van één jaar. De opleiding heeft een sterk internationaal karakter. Als afgestudeerde van de bacheloropleiding werk je er samen met buitenlandse studenten die, aangetrokken door de grootstedelijke context en het sterke profiel van de opleiding, naar Sint-Lukas Brussel komen om hun master te doen. Daarnaast neem je deel aan theorieseminaries, workshops, excursies en collectieve toonmomenten. Begeleid door een team docenten en gastdocenten werk je aan een individueel masterproject en een masterscriptie. Aan het eind van het jaar presenteer je dat masterproject aan een jury. 

In de Master Vrije kunsten bestaan er geen beperkingen qua medium of techniek. Alle technische voorzieningen op de campus staan tot je beschikking. Het enige imperatief is het imperatief van de kunst. In de praktijk betekent dit een focus op visuele en conceptuele finesse, productieve zelfbevraging en een benadering van onderzoek vanuit de verbeelding. De artistieke intuïtie van de student wordt niet verbannen van de werkvloer, maar kan kritisch worden ontleed – niet uit wantrouwen maar uit respect. De groep masterstudenten vormt een internationale micro-gemeenschap binnen de school en, breder, binnen de stad; individueel werk gebeurt in nauw contact met anderen. De output van studenten wordt gekaderd en beschouwd met behulp van impulsen gegenereerd tijdens groepsdiscussies, theorie-seminaries, gastcolleges, workshops en excursies. De bloeiende hedendaagse kunstscène in Brussel fungeert als klankbord en receptiemedium.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Internationale campus 

Door het internationale karakter van de opleiding en de grootstedelijke omgeving is campus Sint-Lukas Brussel dé plek waar binnen- en buitenlandse kunststudenten elkaar ontmoeten. Er is een grote synergie tussen de vele verschillende culturen en nationaliteiten binnen de opleiding. Door de permanente wisselwerking worden studenten uitgedaagd en geprikkeld om hun eigen grenzen te verleggen en ervaren zij hoe open, dicht en bereikbaar de (hele) wereld is. De globalisering van de hedendaagse kunst komt zowel in de theorie- als in de praktijklessen aan bod. Ook de workshops en (buitenlandse) excursies getuigen hiervan.

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Inschrijven als bachelorstudent >


Toelatingsproeven

  • Deadline afleggen van de proef: 17 april 2023 (11:00) - Interview29.04.2023 >
  • Deadline afleggen van de proef: 26 juni 2023 (11:00) - Interview03.07.2023>
  • Deadline afleggen van de proef: 6 september 2023 (11:00) - Interview13.09.2023 >

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons : 

Paleizenstraat 70
1030 Brussel
+32 2 250 11 00

bk.brussel@luca-arts.be

facebook and instagram

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Na je studie

Onze oud-studenten gaan aan de slag als beeldend kunstenaar, curator, leraar of docent in het kunstonderwijs, of bouwen een carrière op in de cultuursector. Sommige van onze alumni hebben als een kunstenaar een grote naam opgebouwd, zoals bijvoorbeeld Luc Tuymans en Hans Op de Beeck.

Na Sint-Lukas Brussel ging ik naar het HISK en de Rijksakademie in Amsterdam. Ik ontmoette er mensen uit de internationale kunstsector. Na die beginperiode kwam mijn internationale loopbaan als kunstenaar op gang. Vandaag heb ik een atelier met enkele medewerkers en ben ik gastdocent aan verschillende academies en universiteiten.”

Hans Op De Beeck

Kom langs bij ons op de campus

Waar staan onze opleidingen precies voor? Welke zijn de toekomstperspectieven na het behalen van een diploma? Hoe is het om te studeren in hartje Brussel? Ontdek onze ateliers en werkplaatsen.

Infomomenten over alle bachelor - en masteropleidingen in Brussel:

Je docenten

Tijdens je opleiding word je begeleid door een divers team van docenten met expertise in schilderkunst, vrije grafiek, sculptuur, mixed media, video, film, foto en tekenen. Het zijn kunstenaars met een actieve praktijk in de internationale context van de hedendaagse kunst. Ook je theoriedocenten zijn naast hun onderwijstaken actief als schrijver, onderzoeker, curator, spreker.

Greet Billet
Steve Van den Bosch
Sara Deraedt
Peter Jacquemyn
Aglaia Konrad
Sophie Nys
Mitja Tušek
Michael Van den Abeele
Richard Venlet

Recente gastdocenten:

Melissa Gordon

Zoë Gray

Monika Stricker

Stephen Wilson

Theorie:

Liesbeth Decan
Johanna Kint
Volkmar Mühleis
Dirk Pültau
Nicola Setari
Johan Teirlinck
Camiel van Winkel