Griet Cleys

Griet Cleys studeerde in 2002 aan de KULeuven af als licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek.  Na een korte werkperiode als orthopedagoog in een kinderziekenhuis kwam ze als pedagoog terecht in de lerarenopleidingen van de hogeschool Antwerpen (huidige AP Hogeschool).  Studenten van de bacheloropleidingen lager onderwijs en secundair onderwijs, studenten van de bachelor-na-bacheloropleiding buitengewoon onderwijs en studenten van de specifieke lerarenopleiding muziek, podiumkunsten en dans kruisen haar pad.  Ze maakt hen wegwijs in ontwikkelingspsychologische en pedagogisch-filosofische thema’s en kwesties.  Tijdens stagebegeleidingen legt ze extra klemtoon op het observeren van de groep en het individu vanuit een onbevooroordeelde en ontvankelijke blik.  In 2017 ruilt ze de Antwerpse lerarenopleidingen in voor de lerarenopleiding audiovisuele en beeldende kunsten van Luca School of Arts.  Ook hier plant ze in de hoofden van haar studenten zaadjes met als doel hen met open blik naar hun doelgroep te doen kijken en van daaruit hun pedagogische en didactisch handelen af te stemmen.