Keuzetraject in de Masteropleiding audiovisuele kunsten
1 jaar / 60 studiepunten / Nederlands
Campus Genk / C-mine

Game Design Master

Academische Master

Ben je geboeid door de wereld van games, technologie en nieuwe media? Droom jij ervan om vernieuwende spelconcepten te ontwikkelen? Dan is Game Design op campus C-mine Genk helemaal iets voor jou. In dit keuzetraject van de afstudeerrichting Game Design maak je kennis met de conceptuele, visuele en technologische uitwerking van games.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Video
  • Je verwerft de nieuwste technologieën
  • Je leert een game grafisch ontwerpen
  • Je leert game concepten uitwerken en toepassen
  •  Je benadert de ontwikkeling van het spel op een creatieve manier
  •  Je zoekt naar een balans tussen spelen, plezier en leren en formuleert zo een antwoord op alledaagse en minder alledaagse problematieken

Masteropleiding

In de artistieke master stippel je een eigen praktijkgericht onderzoekstraject uit en realiseer je een innovatief gameproject. Daarvoor maak je zelfstandig keuzes. Je kan je kennis en inzicht verder aanscherpen in onderzoeksgerichte modules en ondersteunende labs. Tijdens je persoonlijk traject krijg je ondersteuning van een docententeam dat actief is in de game-industrie en verschillende onderzoeksprojecten.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele loopbaan in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). Kies je voor een artistieke master en ben je geïnteresseerd in educatie, dan kan je na het behalen van je artistieke master instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

Het masterprogramma

De masterproef

De masterproef bestaat uit een zelfgekozen artistiek project. Je realiseert dit werk en presenteert het aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert het met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van je  artistieke discipline. Voor je masterproef kan je gebruikmaken van technische en productionele ondersteuning op onze campus en doe je een beroep op het advies van de studiebegeleiders. Toch bewijs je met je masterproef dat je in grote mate zelfstandig werkt.

De fundamenten van onze masteropleiding Game Design zijn het ontwikkelen en coachen van onze studenten tot volwaardige designers. De essentie van leren werken als een designer is het beheersen van de design thinking mindset (framework). Deze mindset is een soft skill die breed toepasbaar is en ervoor zorgt dat je een meerwaarde kunt leveren in elke opdracht, ongeacht de context. Deze mindset ligt daarom ook aan de basis van onze visie op artistiek onderwijs. Naar de beheersing van deze design mindset wordt doorheen de drie voorgaande jaren vanuit verschillende invalshoeken toegewerkt en vormt de basis van veel vakken. De masterproef is met andere woorden het eindpunt van het proces dat de student tijdens de volledige bachelor heeft doorlopen.

Door het succesvol afleggen van de masterproef bewijs je als student deze design mindset te beheersen en op een kritische, zelfstandige manier te kunnen toepassen op verschillende aspecten van gamedesign. Voor de finale evaluering van de student als gamedesigner gebruiken we daarom alle 5 stappen van het design thinking framework als basis voor onze evaluatie methodiek. Deze 5 stappen zijn empathise, define, ideate, prototype en test. Binnen de masterproef worden deze vertaald naar de  parameters: onderzoek, proces, artefact, documentatie en presentatie. We verwachten aan het einde van de masterproef dat studenten tonen in staat te zijn om kritisch, onderbouwd en onderzoekend te ontwerpen. 

Praktisch gezien houdt de masterproef in dat de student een duidelijk gedefinieerd en afgebakend domein neemt en dit door artistiek design onderzoek zo diep mogelijk verkent en de uiteindelijke resultaten en bevindingen presenteert door middel van één of meerdere artefacten. Kritische reflectie en een onderzoekende houding in de context van praktisch ontwerpen vormt hier het centrale element.

Seminars

Seminars maken deel uit van de masteropleiding. LUCA heeft een bijzonder rijk en gediversifieerd aanbod aan research seminars die gevoed wordt door de onderzoekseenheden van onze campussen uit Brussel, Gent, Genk en Leuven. Iedere campus heeft zijn eigen onderzoekers, onderzoekstradities en focus. Samen met je coördinator selecteer je twee seminars die  aanleunen bij jouw ambities. Je kan hierbij ook kiezen uit seminars die aangeboden worden door de KU Leuven of haar associatiepartners.

Wat heb je nodig?

Om deze opleiding te starten, raden we je aan een degelijke laptop aan te schaffen. Bij voorkeur is deze laptop uitgerust met een degelijke grafische kaart, bijvoorbeeld een NVIDIA GTX 1650 of zwaarder en 8 RAM geheugen of meer.

Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Wil je starten met een Master opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor de MASTER ASSESSMENT  

Schakelprogramma

Wil je graag een master in Game Design behalen en volgde je een opleiding in grafische vormgeving, DAE, multimedia, communicatie, ICT, productdesign, audiovisuele of beeldende kunsten?

Het schakeljaar biedt een unieke mogelijkheid om je in één jaar voor te bereiden op het masterprogramma van onze opleiding. Afhankelijk van je eigen specifieke profiel krijg je een programma op maat.

Waar heb je les?

Contact

Campus Genk / C-mine

Wegbeschrijving

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Onze afgestudeerden zijn gegeerd in het werkveld. De verklaring? Bij ons studeer je af met een rijkgevuld portfolio, praktische kennis en heel wat theoretische bagage. Hiermee heb je een sterk profiel en kan je aan de slag in gamebedrijven, online of klassieke mediabedrijven, reclamebureaus of grafische bureaus. Maar evengoed kan je werken in socio-culturele organisaties of onderzoeksinstellingen. Daarnaast kan je natuurlijk ook je eigen bedrijf starten.

Video

"Toen ik begon op Campus C-Mine had ik nog nooit een game gemaakt. Gespeeld? Zeker, want het was mijn hobby. Maar ik had nooit beseft dat je een opleiding tot game designer kon volgen, laat staan dat je er effectief je job van zou kunnen maken.

Door de open visie van de master heb ik een samenwerkingsproject kunnen pionieren tussen de opleiding Animatie en de opleiding Game Design. Dit leverde een VAF Wildcard prijs op, de C-Mine Crib award, een nominatie voor de Belgian Game Awards en nog zoveel meer.

Nu ik aan de slag ben als zelfstandige game designer kan ik me zelfs geen ander leven voorstellen."

Stef Colruyt

Jeff Jacobs en Stef Colruyt wonnen beide de eerste VAF Wildcard for Games 2019. Een mooi resultaat als je weet dat ze zo liefst twee van de vier Vlaamse Wildcards wonnen. Naast een mooie geldprijs kregen ze een persoonlijke coach om hun games verder te ontwikkelen.

https://www.vaf.be/nieuws/eerste-vaf-wildcards-voor-gameontwikkelaars-uitgereikt

De kers op de taart na je opleiding is de “Best Student Award” van de Belgian Game Awards. Onze eigenste Jeff Jacobs won die met ‘Point of view’.

https://www.1up-conference.com/news/bga-winners

Op de Belgian Game Awards wonnen onze alumni Sander Ambroos, Jonathan Wolfs en Beau Vankemenade van Business Goose

het "Debut Game of the Year 2021"

https://awards.belgiangames.be/games/sizeable

https://www.flandersdc.be/nl/magazine/belgian-game-awards-2021

Je docenten

Les van experten:

Je docenten begeleiden je op een erg persoonlijke manier. Ze leren je de kneepjes van het vak en dat elk vanuit hun expertise. Want naast hun lessen zijn ze dagelijks actief in het werkveld.  

Stijn Mommen (http://www.banzai-studios.com/) is eigenaar van ‘Banzai Studios’.

Robin Gielis (https://www.polygoat.com/) is mede-oprichter van ‘Polygoat’.

Jonathan Wolfs (https://www.businessgoose.be/) is mede-oprichter van 'Business Goose Studios'.

Docenten Nicky Vreys, Robby Clerebout, Steven Malliet, Andy Van Woensel, Gert Wastyn, Nathalie Vaes en Paul Schepers nodigen zelf ook gastdocenten uit.