Leerkrediet

Bij de start aan het hoger onderwijs krijgt elke student 140 studiepunten. Die studiepunten heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor een basisopleiding. Per academiejaar gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft van je leerkrediet af. De studiepunten waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepunten waarvoor je niet slaagt, verlies je.

Werking

Als je voor een voltijdse inschrijving kiest, zet je per academiejaar 60 studiepunten van je leerkrediet in. Van de 140 studiepunten gaan er bij je inschrijving dan 60 studiepunten af. Je houdt dus 80 studiepunten over. Als je voor al je opleidingsonderdelen slaagt, worden die 60 studiepunten weer bij je leerkrediet toegevoegd en heb je opnieuw 140 studiepunten. De studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je niet slaagt, verlies je. Ook de studiepunten van getolereerde of gedelibereerde opleidingsonderdelen ben je kwijt.

Negatief leerkrediet

Studenten die geen studievoortgang maken en na een aantal inschrijvingen een negatief leerkrediet behalen, kunnen niet zonder meer herinschrijven. LUCA kan in dat geval een inschrijving weigeren of meer inschrijvingsgeld vragen. Dat bedraagt maximum het dubbele van het normale inschrijvingsgeld.

Vragen?

Met vragen kan je contact opnemen met jouw studietrajectbegeleider of kan je terecht bij de onderwijsadministratie. Meer info vind je ook op deze webpagina van de Vlaamse overheid