-

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 leuven

Lijden aan Muziek

Talks, lezingen en congressen

Professionele muzikanten krijgen vaak te maken met grote fysieke en mentale druk. Dat bleek uit een recente studie van LUCA School of Arts, HIVA, en Idewe, in opdracht van de Europese Commissie. 

Vooral de veelheid aan taken en verantwoordelijkheden in combinatie met vaak gebrekkige werkomstandigheden zorgen ervoor dat veel professionele muzikanten vroeg of laat geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen. Deze kunnen mentaal van aard zijn en leiden tot slaap- en psychische problemen zoals angst, depressie of middelengebruik. Ook is het risico op een fysieke blessure reëel door een gebrek aan rust, overmatige repetitieve bewegingen en gebrek aan aandacht voor ergonomie. Naar aanleiding van deze recente studie organiseert LUCA School of Arts, in samenwerking met HIVA en UPC KU Leuven een boeiende studiedag die zich richt naar zowel leerkrachten van het DKO, studenten, muzikanten en docenten van het hoger kunstonderwijs. Toonaangevende sprekers zullen vanuit hun wetenschappelijke, klinische en muzikale expertise spreken over good practices en belangrijke noden in het muzieklandschap. 

Meer info over het programma, de sprekers etc. kan je hier terugvinden.