Keuzetraject in de Bachelor Beeldende Kunsten
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Gent / Sint-Lucas

Sculptuur, glas & keramiek

Academische Bachelor

Het atelier Sculptuur, Glas en Keramiek is een voor België unieke cluster. Het tastbare en materiële beeld in de ruimte staat centraal.  De nadruk ligt niet op functionaliteit of technologie maar op verbeelding, ambachtelijkheid en het conceptuele.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In het atelier krijg je een eigen werkplek die functioneert als je thuisbasis en waar je gesprekken voert met 5 docenten die zorgen voor een stap voor stap begeleiding, elk vanuit hun eigen expertise. Via bezoeken aan tentoonstellingen, galeries, kunstenaarsateliers, lezingen en lessen over hedendaagse praktijken stimuleren we de studenten om hun kijk op het werkveld en de wereld te verbreden en zo een eigen visie binnen hun praktijk vorm te geven.

Daarnaast kan je als student ook beroep doen op technische begeleiders die je in de ondersteunende werkplaatsen voor glas, keramiek, gips en metaal de fijne technische kneepjes van het vak leren.  Naast de klassieke materialen en technieken schenkt de opleiding ook aandacht aan andere media die onlosmakelijk verbonden zijn met een eigentijdse artistieke praktijk zoals o.a. fotografie, grafiek, tekenkunst en video. Hiervoor heb je toegang tot een reeks andere werkplaatsen zoals onder meer grafiek (zeefdruk, etsen, hoogdruk), textiel, hout, foto en print. De verantwoordelijken van deze werkplaatsen helpen je graag verder met het technisch uitwerken van jouw project.

 
 

BACHELOROPLEIDING

Tijdens het eerste jaar van de bacheloropleiding leer je de basis van de media sculptuur, glas en keramiek kennen door middel van  opdrachten, modules en workshops. Zo verken je bijvoorbeeld het boetseren naar natuur en model, diverse opbouwtechnieken in klei, gips en metaal, assemblage, mallen maken, glazuurstudie en draaien aan de schijf,  koude en warme oventechnieken in glas, werken aan de brander, glasblazen.

In het tweede bachelor kan je je stilaan verdiepen in wat je het meeste ligt om zo een meer diepgaander onderzoek te kunnen voeren naar bepaalde materialen en technieken.

Aan de hand van opdrachten die focussen op beeldtaal, techniek en concept, ontwikkel je een eigen artistieke taal en visie. Er is zowel ruimte voor autonoom werk, installatie, performance als werk dat aansluit bij design.

In het derde jaar werk je toe naar je bachelorsproef. De focus ligt op je persoonlijk werk en je  kan opteren om te specialiseren in de door jou gekozen technieken en materialen. Je leert je werk te plaatsen in zijn hedendaagse context door een brug te slaan naar de (theoretische) kennis die je praktijk ondersteunt. Je hebt over het hele bachelorstraject gaandeweg geleerd je werk te presenteren aan een divers publiek en je bent nu klaar om je eerste portfolio samen te stellen.

 
 

De nieuwe atelierwerking Sculptuur, Glas & Keramiek wordt in het academiejaar 2021-2022 exclusief in het eerste bachelor aangeboden. Het tweede en derde bachelor Beeldhouwkunst respectievelijk Glas & Keramiek worden nog afzonderlijk aangeboden (zij het wel met een intensieve onderlinge samenwerking tussen de atelierdocenten). De integratie tot een gezamenlijk atelier over de volledige bachelorfase zal pas over twee jaar afgerond zijn.  

Studenten die willen instromen in het tweede of derde bachelorjaar, dienen voor meer informatie contact op te nemen met thomas.vanpeteghem@luca-arts.be

Starten met de opleiding

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Wil je starten met een opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor een ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF

Waar heb je les?

Waar heb je les?

  • Alexianenplein 1 & 2, 9000 Gent (Hoofdadres) De binnenstad van Gent is een lage-emissiezone.
    Check of je wagen toegelaten is op lez.gent
  • Hoogstraat 51, 9000 Gent
  • Campus Ter Beken, Beekstraat 1-3, 9030 Mariakerke
  • Leiekaai 18, 9000 Gent

Campus Gent
Alexianenplein 1
9000 Gent
+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Contact

Contacteer ons. 

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Toekomstperspectieven

Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld. Sommigen ontwikkelen geleidelijk aan hun eigen artistieke praktijk en werken ondertussen als assistent voor kunstenaars, helpen bij de opbouw van tentoonstellingen of combineren hun artistieke praktijk met deeltijds werk. Sommigen komen terecht in de culturele sector of geven les in het onderwijs. Anderen zetten hun studie elders verder en halen een aanvullend diploma.

Je docenten

Leyla Aydoslu, opgeleid als schilder, werkt met driedimensionale elementen en genereert een zeer eigenzinnige manier van denken over de voorwaarden van de schilderkunst binnen een sculpturale en architecturale context. Haar werk handelt niet alleen over deze ietwat theoretische vragen. In haar sculpturale oeuvre krijgen de gebruikte materialen en het lichaam een centrale rol toebedeeld. Hierdoor communiceert het werk een directheid en noodwendigheid die de theorie voorbij gaat.
www.leylaaydoslu.com

Stijn Cole gebruikt in zijn werk diverse media. In tekeningen, fotografische werken, sculpturen en installaties verwerkt hij concepten zoals de tijd, het licht en de positie van een kijker. Het landschap waaraan hij zijn concepten ophangt wordt simultaan abstract als figuratief afgebeeld. www.stijncole.be

Hans De Pelsmacker is beeldhouwer en realiseert uiteenlopende opdrachten in de publieke ruimte. Het zijn projecten die zich bevinden in de hybride zone tussen sculptuur en functioneel object, vaak binnen een architecturale context. Vanuit de traditie van de beeldhouwkunst ontstaan eveneens talrijke meubel- en designobjecten. www.hansdepelsmacker.com

Het sculpturale werk van Barbara Vandecauter heeft keramiek als uitgangspunt maar vormt nooit een vanzelfsprekendheid. Inhoudelijk staat de vraagstelling wat natuur eigenlijk is centraal. www.barbaravandecauter.com

Sylvie Vandenhoucke is docent en onderzoeker met specialisatie in Glas. Ze behaalde een Master in Philosophy en een Master in Arts (Glass & Ceramics) aan de Royal College of Arts in Londen. Sinds vele jaren is zij als kunstenaar actief en stelt wereldwijd tentoon in vooraanstaande musea en galerijen. Zo is haar werk onder meer opgenomen in het gerenommeerde Corning Museum of Glass en het Museum of Arts & Design in New York." 
http://www.sylvievandenhoucke.com
https://www.instagram.com/sylvievandenhoucke/

Robin Vermeersch werkt met diverse media. Hij maakt sculpturen, schilderijen en tekeningen en brengt die ook samen in installaties. Zijn oeuvre kenmerkt zich door een fascinatie van het creatieve wordingsproces. Zijn werken tonen ons een soort cellulaire wereld die vrij existentieel is en kosmisch ervaren kan worden.   http://www.robinvermeersch.be