Afstudeerrichting in de academische Master audiovisuele kunsten
1 jaar / 60 studiepunten / Nederlands
Campus Genk / C-mine

Televisie - Film

Academische Master

Focus op storytelling en projectmanagement

In onze filmopleiding leren we je de context verkennen voor je technisch, vormelijk en inhoudelijk aan de slag gaat. Je bakent de doelgroep en de doelstelling af, omschrijft de boodschap, vertrekt van een gevoel of van een concrete toepassing. Zo word je de relevante storyteller waarnaar de arbeidsmarkt vandaag naar op zoek is.  

We leiden je op tot een organisatorische projectmanager die alle aspecten van het productiepproces kent.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In het masterjaar ga je op zoek naar je audiovisuele persoonlijkheid en toon je je artistiek leiderschap in de vorm van een masterproef. Dit persoonlijk werk bestaat uit een audiovisueel project en een reflectief, onderzoekend document.  Je bouwt verder op je competenties van het contextgericht creëren en je ervaring in research en artistiek onderzoek. Je toont hierbij dat je kan creëren met doelstelling, doelpubliek en vertoningsvorm voor ogen. In het masterjaar zijn er verder interne- en externe masterclasses voorzien, een onderzoekslab TV-Film en een stage van minimaal 6 weken in het professioneel werkveld. Je productie skills moeten in dit masterjaar uitmonden in een persoonlijk businessplan als startende audiovisuele ondernemer

Onze bachelors kiezen voor een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

De artistieke master staat in het teken van je persoonlijk afstudeerproject. Je combineert je masterproef met verschillende masterclasses en een uitgebreide stage van minstens zes weken. Je kiest je stageplaats in functie van je masterproef en krijgt hierdoor sterke input voor je afstudeerproject. De stage is bovendien een unieke ervaring die voor jou deuren opent in de sector. Want tonen wat je in je mars hebt, is het beste visitekaartje.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele loopbaan in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). Kies je voor een artistieke master en ben je geïnteresseerd in onderwijs, dan kan je na het behalen van je artistieke master instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en master.

Het masterprogramma

De masterproef

De masterproef bestaat uit een zelfgekozen artistiek project. Je realiseert dit werk en presenteert het aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert het met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van je  artistieke discipline. Voor je masterproef kan je gebruikmaken van technische en productionele ondersteuning op onze campus en doe je een beroep op het advies van de studiebegeleiders. Toch bewijs je met je masterproef dat je in grote mate zelfstandig werkt.

Seminars

Seminars maken deel uit van de masteropleiding. LUCA heeft een bijzonder rijk en gediversifieerd aanbod aan research seminars die gevoed wordt door de onderzoekseenheden van onze campussen uit Brussel, Gent, Genk en Leuven. Iedere campus heeft zijn eigen onderzoekers, onderzoekstradities en focus. Samen met je coördinator selecteer je twee seminars die  aanleunen bij jouw ambities. Je kan hierbij ook kiezen uit seminars die aangeboden worden door de KU Leuven of haar associatiepartners.

Wat heb je nodig?

Om deze opleiding te volgen, raden we aan om een laptop te voorzien die geschikt is voor beeldbewerking en videomontage: een laptop met voldoende RAM en een goede grafische kaart. Daarbij voorzie je best een snelle externe harde schijf.

De uitleendienst heeft een ruime hoeveelheid audiovisueel materiaal ter beschikking, gaande van camera’s tot belichting. Het materiaal is up to date en goed onderhouden.

Vanaf het tweede jaar voorzie je best een klein budget van 100 tot 300€/jaar. Dit heb je nodig om bijvoorbeeld rekwisieten te kopen, een decor op te vrolijken of voor kostuums.

In de master bepaal je zelf hoeveel je wil besteden aan je masterproject. Veel studenten maken dit volledig met het materiaal dat de campus voorziet. Zij betalen enkel vervoerskosten voor medewerkers en acteurs, en eventueel een extra harde schijf.

We zorgen ervoor dat de opleiding voor iedereen toegankelijk is. 

Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Wil je starten met een Master opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor de MASTER ASSESSMENT  

Waar heb je les?

Contact

Campus Genk / C-mine

Wegbeschrijving

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

'Als student was ik zeer gefascineerd door film en documentaire, maar ik wist niet onmiddellijk wat mijn rol zou kunnen worden in de productieprocessen. Op Campus C-mine worden alle aspecten aangereikt, en dan is het aan jezelf om je te verdiepen in de delen die best bij jezelf horen. De technische theorie en know-how die ik daar onder de knie kreeg, beloont me nog elke dag en onderscheidt me van vele collega’s in het vak. Ik ben cameravrouw en documentaire regisseur in Kopenhagen, met meer dan 40 documentaires (televisiereeksen en films) op mijn CV. Een opleiding is een lang proces dat van twee kanten komt. De docenten delen hun vakkundigheid en begeleiden je intensief gedurende de opleiding. Daarna is het aan jou om al die kennis om te zetten in de praktijk, maar met de juiste motivatie lukt dat!'

Sanne This

Aan de slag
Na de opleiding kan je aan de slag als programmamaker, scenarist, regisseur, producer, cameraman, monteur, art-director … in de brede tv- en filmindustrie. Met jouw focus op de context ben je als hoog opgeleide filmmaker gegeerd in de sector. Jouw rijk gevulde portfolio en je uitgebreide stage zorgen voor een sterke en vlotte start van je carrière. 

Het succes van onze oud-studenten

Maar liefst 90% van onze afgestudeerden vindt zes maanden na afstuderen een passende job. Dankzij hun deskundigheid, creativiteit en zin voor initiatief eisen ze snel hun plaats op in het audiovisuele landschap. Ze worden gewaardeerd in het binnen- en buitenland.

Onze alumni komen terecht bij tv-zenders, productiehuizen voor film, tv, documentaire of reclame en bij tal van andere mediabedrijven. Meestal doen ze dit als vaste werknemer of freelancer maar steeds vaker starten ze ook als ondernemer een eigen bedrijf op. Of groeien ze door naar managementfuncties binnen tv-zenders, productiehuizen en mediabedrijven.

Je docenten

De docenten van onze filmopleiding zijn dagelijks actief in het audiovisuele werkveld. Ze staan met één been in de praktijk en met het andere in het onderwijs. Ze werken voor Eén, Canvas, VTM, Vier, Woestijnvis, Warner Bros, filmproductiehuizen, reclamebureaus, branding creators ... De lesopdrachten komen hierdoor recht uit de praktijk en spelen hierdoor in op de nieuwste ontwikkelingen.

Onze docenten begeleiden de studenten in hun werk. In de eerste jaren werken ze vooral sturend. Dit verandert geleidelijk aan tot de rol van de docent in  de masteropleiding die van een stimulerende coach is.

Om de studenten een bredere visie mee te geven komen gastdocenten uit binnen- en buitenland regelmatig workshops geven of projecten coördineren.