Afstudeerrichting in de Master beeldende kunsten
1 jaar / 60 studiepunten / Engels, Nederlands
Campus Gent / Sint-Lucas

Textielontwerp

Academische Master / International Master

De academische Masteropleiding Textielontwerp van LUCA is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van het medium Textiel en zijn boeiende veelzijdigheid. De klemtoon ligt op het artistieke proces waarin experiment, innoverend denken en kritische reflectie een belangrijke rol spelen. Onze studenten ontplooien zich tot autonoom ontwerper/kunstenaar of de cross-over daartussen en  bepalen mee de ontwikkeling en vernieuwing van het medium textiel.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In de master bepaal jij je artistieke positie tegenover de traditie en actualiteit van de textielvormgeving. Dat doe je in een persoonlijk inhoudelijk project binnen het gebied van kunst en/of design en de crossovers daartussen. In functie van dit onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Je masterproef biedt je de kans om je een jaar lang te focussen op aspecten die je belangrijk vindt als ontwerper en/of kunstenaar en je komt tot een persoonlijke praktijk die zowel heel specialistisch als discipline-overschrijdend kan zijn.

Wil je meer weten over inhoud en studiepunten van de vakken die je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod in de studiegids.

Neem een kijkje op onze instagram: textiel_lucagent

Promotor

Je werkt vrij en zelfstandig aan je zelfgekozen project, en je krijgt daarbij individuele begeleiding van je promotor via dialoog en feedback. Deze promotor wordt bij de start van het academiejaar toegewezen op basis van de voorkeuren van de student zelf, de inhoud van diens masterproefproject en het advies van de promotoren. In functie van je project heb je de vrijheid om een masterpromotor te kiezen uit eender welke discipline.

De student heeft de verplichting om regelmatig aanwezig te zijn op de contactmomenten met de promotor die wekelijks voorzien worden door de school, om te kunnen overleggen over de voortgang van haar of zijn werk met het oog op de Masterproef.

master textile Design

LUCA School of Arts Master Textile Design

Alumni Thomas Renwart en Nathalie van der Massen spreken over wat de opleiding  Textielontwerp voor hen heeft betekent. (Engelstalig)

#askthedesigner​ interview met Thomas Renwart/Les Monseigneurs
 

Het masterprogramma

De masterproef

De masterproef bestaat uit een zelfgekozen artistiek project. Je realiseert dit werk en presenteert het aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert het met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van je  artistieke discipline. Voor je masterproef kan je gebruikmaken van technische en productionele ondersteuning op onze campus en doe je een beroep op het advies van de studiebegeleiders. Toch bewijs je met je masterproef dat je in grote mate zelfstandig werkt.

Inspiratie voor je masterproef

Mastersessies

Tijdens de mastersessies verdiep je je in de artistieke praxis van de andere masterstudenten. Je werkt samen in heterogeen samengestelde groepen en ontmoet studenten uit de verschillende afstudeerrichtingen Tijdens wekelijkse bijeenkomsten bespreek je elkaars artistieke praktijk via besprekingen, interviews, groepsdebatten en rondleidingen. 

Jij en je medestudenten nemen zelf het voortouw in de sessies. Terwijl de twee begeleidende docenten de werking van de groep organiseren en optreden als moderator. Op die manier zijn de sessies een open platform over actuele kunst en vormgeving vanuit hun eigen praktijk: alles is bespreekbaar, maar niets is vrijblijvend.

Seminars

Seminars maken deel uit van de masteropleiding. LUCA heeft een bijzonder rijk en gediversifieerd aanbod aan research seminars die gevoed wordt door de onderzoekseenheden van onze campussen uit Brussel, Gent, Genk en Leuven. Iedere campus heeft zijn eigen onderzoekers, onderzoekstradities en focus. Samen met je coördinator selecteer je twee seminars die  aanleunen bij jouw ambities. Je kan hierbij ook kiezen uit seminars die aangeboden worden door de KU Leuven of haar associatiepartners.

Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Wil je starten met een Master opleiding bij LUCA?
Dan moet je slagen voor de MASTER ASSESSMENT  

Waar heb je les?

Waar heb je les?

Contact

Contacteer ons

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Onze afgestudeerden zijn gevormd tot innoverende ontwerpers en kunstenaars met een eigen stem. Ze hebben bijgevolg de professionele competenties die vereist zijn om een carrière uit te bouwen in het veld van het textieldesign, de beeldende kunst, of in afgeleiden waar het zoeken naar creatieve oplossingen centraal staat. De interdisciplinaire omgeving van de opleiding biedt ruime perspectieven. 

Onze alumni komen dan ook zowel in de artistieke als in de commerciële wereld terecht. Ze werken als ontwerper en/of stylist bij ontwerpbureaus, bij modehuizen, in de kledingindustrie, bij dessin- en printbedrijven, en bij bedrijven die interieur- en huishoudtextiel produceren. Ook gaan ze werken als zelfstandig ontwerper/freelancer met een eigen bureau of worden ze beeldend kunstenaar met een eigen praktijk.

Of ze gaan aan de slag in de culturele sector of geven les in het kunstonderwijs. Velen hebben een gemengde beroepspraktijk en zijn actief op verschillende fronten tegelijk. Nog anderen vullen hun diploma aan en zetten hun studie elders voort.

Sommige studenten kiezen ervoor om na hun studie verder te studeren en  nog een master na master te volgen in een andere richting. Of kiezen nog voor een de educatieve master.
Anderen gaan dan weer studeren in het buitenland of volgen een post-academische opleiding (bijvoorbeeld  HISK in Gent, Jan van Eyck Academie in Maastricht) of kiezen voor een jaar stage in het buitenland.  

Alumni Textielontwerp

Thomas Renwart    Nathalie Van der Massen     Sara Plantefève-Castryck   Laure Van Brempt    Bram Van Breda     Marylène Madou Lisette de Greeuw     Emma Van Roey   Janne Landuyt   Veerle Tytgat     Han Decorte    Mira Albrecht    Charlotte Thomas   Emely Van Impe   Rosalien Fiems  Zeli Bauwens    Jente Hendrickx        Valerie Tjantele     Joke Raes   Martha De Buck   Charlotte Stuby    Karen Dumoulin  Sam Druant

Lisa Ijeoma  Celina Vleugels

Je docenten

In de afstudeerrichting Textielontwerp word je intensief begeleid door een hybrid team van gerenommeerde docenten en gastdocenten uit de wereld van de beeldende kunst en design. Naast hun lesopdracht zijn ze actief als zelfstandig ontwerper of beeldend kunstenaar, elk met hun eigen specialiteit en klemtoon. Hun expertise, netwerk en ervaring stimuleren je tot een geprofileerde en eigenzinnige praktijk.

Cathérine Biasino heeft samen met Marie Mees het label TheAlfredCollection en werkt met haar ontwerpbureau Maison Marie Mees Cathérine Biasino ook als freelancer voor verschillende merken in het binnen- en buitenland. 

Lieve Decorte, praktijkassistent, is freelance textielontwerpster en heeft haar eigen label onder de naam JEU DE FIL (www.jeudefil.be).

Carina Diepens is beeldend kunstenaar en presenteerde haar werk op internationale platforms zoals Beaconsfield Gallery in Londen, De Pont museum Tilburg en het Textielmuseum te Tilburg. Instagram CDiepens

Hana Miletić is beeldend kunstenares en in haar praktijk hermaakt ze zorgzame transformaties en reparaties uit de publieke ruimte.

Daarnaast ondersteunen theoretici en technische assistenten de opleiding en  kunnen studenten beroep doen op de expertise van docenten uit de andere disciplines.

Werkplaatsverantwoordelijke: Helga Danckers- textielingenieur

Naast je promotor kies je ook zelf een scriptiebegeleider