Datum/periode
2022-2023

‘Tegenbeeld’

Mira Dekens

Afstudeerproject MA Beeldende Kunsten, Beeldverhaal

Tegenbeeld gaat over een innerlijk conflict waarin het hoofdpersonage haar eigen reflectie niet meer herkend. Haar zelfbeeld wordt zowel mentaal als visueel onbegrijpelijk. Uit deze chaos creëert ze een eigen wereld waarin ze de complexiteit van haar bestaan wilt versimpelen. Ze schept een spiegelbeeld, een versie van zichzelf die gemaakt is om te kunnen begrijpen. Alles lijkt pijs en vree in haar perfect tuintje, maar onder het gras lonkt verdorvenheid, een fungus die langzaam maar zeker doorsijpelt en haar perfecte wereld dreigt te vervormen.

Kunnen we onszelf begrijpen? Hebben we echt een hand in de verandering die ons overkomt? Of moeten we gewoon leren leven met die verandering, de fungus accepteren als onvermijdelijk deel van een complex, maar uiterst menselijk, emotioneel ecosysteem.

Contact

Over Mira Dekens

Mira Dekens is een illustrator een beeldend kunstenaar afkomstig uit Antwerpen. Ze is recent afgestudeerd met een Master opleiding in ‘Beeldverhaal’ aan Luca School of Arts, Brussel. Mira zoekt in haar werk de absurditeit van het menselijk bestaan op, de lijn tussen het rationele en het irrationele en de contrasten maar ook gelijkenissen tussen abstractie en figuratie.

Contact

E-mail: dekensmira@gmail.com

Instagram: @Miraroga_